Asp

"Aspius aspius"

Aspen är en storvuxen karpfisk med en speciell egenhet - den är nämligen en rovfisk. Aspen kan bli upp till 120 cm lång och är en långsträckt, kraftfull fisk. Munnen är relativt stor med ett tydligt underbett och ögonen är förhållandevis små. Unga fiskar är silvriga, eller lite guldfärgade med grågrön rygg. Äldre fiskar är mörkare och har också mörkare fenor, med grå, eller mörkgrön nyans. De spetsiga fenorna är ett annat tydligt kännetecken. Under leken får hanarna lekvårtor på huvudet och främre delen av kroppen.

Visste du att...?

• Aspen är Upplands landskapsfisk. 

• Aspen kan bilda hybrider med id. 

• Aspen har inga tänder, men kraftiga svalgben.

Detaljer

Aspen har 64-76 fjäll längs sidolinjen. Ryggfenan, bukfenorna och analfenan är alla spetsiga. Analfenan är kraftigt <inskuren, eller konkav. Även stjärtfenans lober är spetsiga.

Ekologi

Levnadsmiljö 

Aspen lever mestadels ute på frivattnet i större sjöar och vattendrag. Den finns i Mälaren, Hjälmaren och Fyrisån, i Vänern och Göta älv, samt i Motala ströms vattensystem. Enstaka exemplar fångas även i andra vattensystem och längs Östersjökusten.

Föda 

Aspen äter smådjur som kräftdjur och insektslarver tills den blivit runt 20-30 cm, då den övergår till fiskdiet. Den jagar och äter nors, löja, småmört och andra fiskar i passande storlek. Aspen ses ofta jaga i ytan.

Lek och tillväxt 

När vattentemperaturen nått ungefär 6 grader, i regel i april-maj, vandrar aspen upp i strömmande vattendrag för att leka. Leken är synlig och ett spännande tillfälle att iaktta fisklek. Honan lägger mellan 80 000 och 500 000 romkorn på 0,5-2 meters djup. Äggen kläcks efter 10-21 dygn. En asp kan bli minst 30 år gammal och blir könsmogen först vid 7-8 års ålder.

Släktskap

Familj

Cyprinidae

Släkte 

Aspius

Andra svenska arter i släktet

Nej

Liknande arter i Sverige 

Mindre aspar förväxlas ibland med id eller färna. Färnans analfena är dock utbuktande i bakkant och iden har inte ett uppifrån tilltryckt huvud som aspen har.

Status & utbredning

Aspen räknas som "nära hotad" (NT) i ArtDatabankens rödlistningsbedömning. Den förekommer i relativt få vattendrag och arten verkar minska i både antal och utbredning, förutom möjligen i Mälaren. Ett problem för aspen är att de i många vattendrag där den finns eller har funnits finns vandringshinder i form av dammar nära mynningarna. Lämpliga lekområden blir därmed blockerade för aspen.

Fiske

Aspen är en stark och rolig sportfisk, som ofta överraskar som bonusfångst vid fiske efter gädda, gös eller abborre. Den är dock fredad på många håll och bör fiskas med måtta även utanför fredningstid.

Svenskt sportfiskerekord: 8 030 gram (Anna Tainio, Mälaren, Stockholms län, 2013-08-15).