Fiskeregler Sportfiskekortet

Som kortinnehavaren äger du rätt till sportfiske i de drygt 40 sjöar som finns på Sportfiskekortets sjölista. Vilka regler och vilken del av sjön som ingår i fiskekortet hittar du i kartorna och informationen på respektive vattens sida. Du är skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller innan du påbörjar ditt fiske.

Allmänna regler:

Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med maka/make eller sambo samt barn under 19 år. Den person som kortet står på måste delta i fisket.

Max tre spön per familj och fiskekort. Endast ett spö per fiskande familjemedlem eller kortinnehavare. Den fiskande ska kunna hantera redskapet.

Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år
man fyller 19. 

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse anmäld för åtal. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.

Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is. Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. 

Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i samtliga sjöar, dragrodd får ske med max 3 spön per båt, om inget annat anges vid fiskevattnets beskrivning.

Trolling med max 3 spön är tillåtet i några sjöar. Se info om respektive sjö i sjölistan.

Nätläggning och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna på Sportfiskekortets vatten.

Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon- och fiskekortsnummer.
I samtliga sjöar får sänkhåv och kastnät användas för betesfångst.

Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges vid respektive sjös beskrivning. För sjöar med andra regler anges detta vid fiskevattnets beskrivning.

Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått 75 cm:
detta uttagsfönster gäller i alla vatten, detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp. Max 2 fiskar per kort och dag av dessa arter får behållas.

När det gäller abborre skall alla abborrar på 38 centimeter eller över återutsättas.

Gula kortet: Sportfiskekortet gäller även på de vatten som ingår i Göteborgs ”Gula kortet” enligt de regler som gäller där. Mer info om Gula kortet finns här.

AKTUELLT:

Storabborren skyddas i Yngern
Ny fiskeregel: under 2015 blir Yngern första sjö med maximått på abborre. Alla abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön, detta för att behålla sjöns populationer med storabborrar. De stora individerna spelar viktig roll för reproduktion och balansen i ekosystemet.

Fredingstid i Lillsjön, 15 maj-15 juni.
Fredningstiden i Lillsjön syftar till att skydda lekande fisk, främst gös. ALLT fiske i sjön är förbjudet under fredningstiden!

TILLBAKA TILL SPORTFISKEKORTET