FångstDataBanken

Sportfiskarnas app FångstDataBanken är en rapporteringsfunktion där du via din mobil kan registrera dina fångster och följa ditt eget fiske samtidigt som du bidrar med kunskap om utvalda vattens fiskbestånd. Förutom att du själv kan följa ditt fiske så kan dina fångster användas inom forskning och förvaltning för att utveckla sportfisket och fiskevården i våra nationella vatten. Fokus är på Vänern där Sportfiskarna har arbetat med fångstdataprojekt sedan 2011.


Applikationen är gratis och finns för både iPhone och Android och det går att rapportera sportfiskefångster från Vänern, Vättern, Hjälmaren, östkusten och Blekingekusten.

Appen är ett mycket snabbt och enkelt sätt att registrera dina fiskar. Att lägga in en fångst tar mindre än en halv minut och den kan även användas offline. Du kan alltså lägga in dina fångster vartefter du får dem under fisket och sedan skicka alla samtidigt efter avslutat fiske.

De fångstrapporter Sportfiskarna får in lämnas vidare till forskare och myndigheter för att utveckla fiskbestånden, fiskevården, miljön och sportfisket i några av våra nationella vatten. Inga person- eller kontaktuppgifter lämnas vidare utan det är bara uppgifter om själva fångsten. Som användare kan du bli kontaktad och tillfrågad om du vill delta i andra undersökningar som rör ditt sportfiske.

På hemsidan www.fangstdatabanken.se finns statistikfunktion där det går att se alla fångster i utvalda vatten och det går även att rapportera fångst här.

Applikationen FångstDataBanken har utvecklats inom olika projekt och har delfinansierats via medel från Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Östergötland, Värmland och Västra Götaland. Sportfiskarna arbetar med fångstdataprojekt i Vänern där data från FångstDataBanken används.