Sök bidrag till aktiviteter för flyktingar från Ukraina

Kriget i Ukraina har på ett eller annat sätt påverkat oss alla men framför allt befolkningen i Ukraina. Miljontals människor befinner sig idag på flykt och en del av dem har sökt sig till Sverige. Sportfiskarna vill bidra genom att erbjuda människor som flytt från kriget möjlighet att komma i kontakt med fiske i Sverige.

Info om bidraget

Med ekonomiskt stöd från Svenskt Friluftsliv kan vi erbjuda våra föreningar att söka bidrag för att anordna aktiviteter för flyktingar från Ukraina. Totalt finns upp till 100 000 kr att fördela.

Detta gäller för aktiviteten:

-    Fokus på fiske
-    4000 kr/aktivitet betalas ut
-    Bidraget delas ut efter genomförd aktivitet
-    Mål på minst 10 deltagare/aktivitet
-    Ni kan också bjuda in till exempel föreningens medlemmar att delta på aktiviteten. Dessa räknas dock ej in i deltagarantal.
-    Beslut om bidrag fattas löpande. Beslut fattas ej under perioden vecka 28-32.

Ett tips är att söka kontakt med kommunen där er förening är verksam. Kommunerna kan ofta hjälpa till med samordning och kontakter till andra aktörer som är engagerade i flyktingmottagande.

För frågor om bidraget, kontakta Hanna Eriksson: hanna.eriksson@sportfiskarna.se

Sök bidraget via denna länk: