Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller för våra anslutna föreningar och medlemmar. Försäkringen omfattar förbundet och medlemmarnas skadeståndsansvar för sak- och personskador och gäller under föreningsverksamhet. Försäkringen gäller även för och under fisketävlingar som arrangeras av förbundet samt vid skadeståndsskyldighet som kan åläggas enskild medlem vid tillsynsuppdrag av fiskevatten.

Hur fungerar försäkringen?

Om föreningen eller en enskild medlem råkar ut för ett skadeståndskrav hjälper Svedea (försäkringsbolaget) till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är föreningen eller den enskilda medlemmen skyldig att betala skadestånd, sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd.

Vid tävlingar på fruset vatten omfattar försäkring inte skada som uppkommer till följd av att isen brister i de fall förbundets säkerhetsbestämmelser inte har följts.

Svedeas exempel på ansvarsskador

Genom att klicka här kan du läsa om fyra exempel på ansvarsskador där försäkringen hade hjälp föreningen.