Mötesplats Vatten!

Ett Leader-projekt med syfte att presentera möjligheter för gotländska barn och ungdomar att använda vatten som aktivitetsplats.

BAKGRUND OCH INFO OM PROJEKTET:

2019 blev Sportfiskarna beviljade medel från Jordbruksverket för att driva projektet ”Mötesplats Vatten!” på Gotland. Projektets syfte är att skapa incitament för barn och unga att vistas vid olika vattenmiljöer samt att presentera de möjligheter vattnet har som aktivitetsplats. Aktiviteterna som det fokuseras på inom ramen för projektet är dels Sportfiskarnas populära och etablerade koncept ”Skolbäcken”, dels fiske- och friluftsaktiviteter för barn, ungdomar och familjer.

- I uppstartsfasen av projektet gjorde vi en kartläggning av potentiella aktivitetsplatser och därefter har vi valt ut ett antal objekt som vi ansåg lämpliga att genomföra de olika aktiviteterna vid. Målet är att vi när projektet är slut ska ha aktiverat minst 240 skolelever i Skolbäcken och att vi ska ha tagit ut minst 250 barn och ungdomar på fiskeaktiviteter vid olika spännande vattenmiljöer. Vi har dock en förhoppning om att överträffa målen när det gäller antal aktiverade barn och ungdomar. Inte minst när det gäller fiskeaktiviteterna då vi ser en stor efterfrågan på just denna typ av aktivitet.

Projektet pågår mellan 2019-2021 och under denna period ska målen om 25 klassaktiviteter (Skolbäcken) och 35 fiskedagar för barn och ungdomar uppfyllas. Finansieringen sker via medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Gute.

Kontakt:
Joakim Lyander, projektledare, 0737-42 35 03, joakim.lyander@sportfiskarna.se