pH6.2 - nyhetsbrev om försurning

Försurningen i fokus: Sportfiskarna är en av få miljöorganisation som har fokus på både behovet av minskade försurande utsläpp och på bibehållen kalkning av försurade vatten. Därför ger vi ut nyhetsbrevet pH6.2. Du som vill ha informationen anmäler dig längst ner på sidan.

pH6.2

pH6.2 innehåller nyheter om försurning och kalkning med fokus på vad det innebär för livet under ytan.
Nyhetsbrevet utkommer 4 ggr per år. Utgivningen är ett samarbete med Svenska Kalkföreningen.
Nyhetsbrevets titel pH6.2, kommer från flodpärlmusslans lägsta tolererade pH-värde: pH6,2. 
Flodpärlmusslan kräver friska, opåverkade vatten och det gör Sportfiskarna med!

Har du synpunkter? Kontakta:
Bengt Olsson
08-410 80 610
bengt.olsson@sportfiskarna.se

Sportfiskarna följer gällande lagstiftning för lagring av personuppgifter. Genom din anmälan godkänner du att de uppgifter du lämnat lagras och hanteras för att möjliggöra utskick av nyhetsbrevet. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till annan part. Du kan avsluta din prenumeration via länk i varje utskick.