pH6.2 - nyhetsbrev om försurning

Försurningen i fokus: Sportfiskarna är en av få miljöorganisation som har fokus på både behovet av minskade försurande utsläpp och på bibehållen kalkning av försurade vatten. Därför ger vi ut nyhetsbrevet pH6.2. Du som vill ha informationen anmäler dig längst ner på sidan.

pH6.2

pH6.2 innehåller nyheter om försurning och kalkning med fokus på vad det innebär för livet under ytan.
Nyhetsbrevet utkommer 4 ggr per år. Utgivningen är ett samarbete med Svenska Kalkföreningen.
Nyhetsbrevets titel pH6.2, kommer från det pH-mål som nu gäller för arten: pH6.2. 
Flodpärlmusslan kräver friska, opåverkade vatten och det gör Sportfiskarna med!

Har du synpunkter, eller vill du anmäla dig till nyhetsbrevet? Kontakta:
Bengt Olsson
08-410 80 610
bengt.olsson@sportfiskarna.se