Fortsatt storsatsning på Klassdraget 2016!

Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv får vi nu möjlighet att ytterligare skala upp vårt populära skolfiskeprojekt. Sedan 2007 har närmare 80 000 skolbarn deltagit i Klassdraget. Målsättningen är nu att ta ut 500 klasser eller omkring 12 500 skolbarn på fiske under skoltid 2016 - en rekordsatsning! Upplägget är enkelt: den lokala fiskeföreningen hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

Klassdragets enkla upplägg

Den lokala fiskeklubben hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

Varje deltagande klass får:
25 kompletta metspön eller pimpelspön
Handböckerna "Fiskehandboken" och "Följ med på fiske"
Infofolder om Allemansrätten
Fiskefilmen "Fiska, Fiska, Fiska!"
Pedagogiskt inspirationskompendium

Arrangerande klubb får 1000 kr i bidrag/klass! Vi erbjuder både mete och pimpel! Tänk på att varje godkänt Klassdrag måste föregås av en ansökan! Glöm inte att läsa igenom villkoren på ansökningsblanketten!
OBS! Tänk även på att skolor och klubbar måste komma överens och göra en gemensam ansökan. Man kan således inte göra några direkta "bokningar" av Klassdrag via denna sida. Klicka här för att hitta en fiskeförening ansluten till oss "Hitta en fiskeklubb".

Ansökningsblanketter mm

Ansökningsblankett Klassdraget
Redovisningsblankett Klassdraget

Blanketter för pedagoger som gått fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan":
Ansökningsblankett för fortbildade MEFIS-pedagoger
Redovisningsblankett för fortbildade MEFIS-pedagoger

Inspirationshäfte med bilagor:
Inspirationshäfte!
Håvningsövning
Referenser till Inspirationshäfte

Mer information om Klassdraget:

Projektledare Oscar Trowald: 0733-24 13 41
oscar.trowald@sportfiskarna.se