Upprop– skriv på för att skydda våra vatten

En av de viktigaste miljölagarna i EU, vattendirektivet, ska ses över 2019, du som sportfiskare och EU-medborgare kan skriva till EU-kommissionen och bidra till att lagen fortsätter att vara ett starkt skydd för våra vatten.

Skriv på för färre torrfåror!

AGERA: Sveriges och Europas vatten mår dåligt!

Olika miljöproblem i vatten som vandringshinder, miljögifter och övergödning är vanliga i hela Europa. EU-kommissionen ska nu se över vattendirektivet och då vill flera EU-länder försvaga den för att slippa jobba för en bättre vattenmiljö. Sportfiskarna anser däremot att lagen i sin nuvarande utformning är ett starkt skydd för våra vatten och att den därför inte ska förändras. Just nu kan alla EU-medborgare lämna synpunkter i frågan. I samarbete med WWF och Älvräddarna har vi tagit fram ett förslag på svar som du kan skicka till EU-kommissionen via formuläret nedan. Skriv på för att rädda våra vatten!