Om oss

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Förbundet är medlem i Svenskt Friluftsliv.

Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med uppskattningsvis minst 1,3 miljoner utövare som varje år lägger miljarder kronor på sitt fiske. 2023 uppgick summan till 16,3 miljarder kronor. Sportfiskarna organiserar fler än 73 000 sportfiskare och 430 förenigar Bli medlem du också!

Fiskeglädje & fiskevård

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Våra viktigaste uppgifter är att:

• värna och vårda vattnen
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse
• organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

Rekordmånga som fiskar

Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter. En SCB-undersökning från 2019 visar att uppskattningsvis 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 år fiskar varje år. Lägg till det alla barn och ungdomar och siffran bör närma sig 2 miljoner. De sammantagna utgifterna beräknades enligt undersökningen vara 10,6 miljarder kronor årligen.

I slutet av 2020 organiserade Sportfiskarna fler än 65 900 sportfiskare. En av förbundets viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga får möjlighet att fiska. Sportfiskarna tar varje år ut 10 000-tals barn och unga på fiske och förmedlar samtidigt grunderna i allemansrätten. Huvuddelen av främjandearbetet sker ute i de 400 ideella föreningar som är anslutna till förbundet.

Viktigt miljöarbete

Sportfiske är inte bara en avkopplande och samtidigt spännande friluftsaktivitet. Det är också ett sätt att lära känna vår natur. Det var sportfiskare som slog larm om försurningen och om att Västerhavet tömts på fisk. Sportfiskare märker vad som händer vid vattnet och gör något åt det. Varje år lägger engagerade sportfiskare i våra lokalföreningar tusentals ideella timmar på fiske- och vattenvård. Våra regionkontor landet runt bedriver även mycket omfattande praktisk fiskevård.

Sportfiskarna driver också ett brett opinionsarbete för bland annat miljöanpassad vattenkraft, bibehållna kalkningsanslag, begränsningar av nätfisket på kusten och ett stopp för olika former av exploatering av våra vatten. Vi skriver och informerar mycket om vår verksamhet via vår medlemstidning Svenskt Fiske, som även är Sveriges största fisketidning.

En ny hållbar fiskenäring

Sportfiske är den nya, växande, fiskenäringen. Betydelsen för sysselsättningen och samhällsekonomin motsvarar med god marginal det traditionella yrkesfisket. Fiske har helt enkelt blivit synonymt med sportfiske, det vill säga fiske med spö, lina och krok. Trots det går yrkesfiskets intressen alltför ofta i första hand när myndigheter och politiker fattar beslut. Sverige och EU har länge fört en ohållbar fiskeripolitik, vilket fått till följd att många fiskarter har fiskats ut.

Sportfiskarna jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag. Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål. Ett nytt synsätt på fiskerilagstiftningen är nödvändigt. Moderna krav på miljöhänsyn måste uppfyllas och fiskresursen måste kunna fördelas utifrån ett hållbart samhällsekonomiskt perspektiv.

Tillsammans kan vi göra mer

Fisken och fisket behöver en stark företrädare. Stöd vårt arbete för livet under vattenytan du också. 
Bli medlem nu!