Regionkontor Väst i Göteborg

Sportfiskarnas regionkontor Väst finns i Göteborg på Sjölyckan som är beläget nära Stora Delsjön, ett av de 58 vatten som ingår på Sportfiskarnas fiskekort Gula Kortet. Från Sjölyckan bedrivs förbundets nationella ungdomsarbete och här sitter också förbundets fiskevårdschef. Regionkontoret arbetar mycket med fiske- och vattenvård både regionalt och lokalt, dels genom uppdragstjänster men också via statliga och egenfinansierade projekt. Elfisken, biotopkarteringar, restaureringsarbeten och vattenprovtagningar är några exempel på detta.

Telefon:
031-40 17 40
Telefontid, måndag 13:00 – 16:00, tisdag – fredag 09:00 – 16:00

Adress:
Sportfiskarna Region Väst
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
Vägbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

E-post:
goteborg@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Regionchef
Per-Erik Jacobsen
0703-36 00 22
per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se


Fiskevårdschef
Markus Lundgren
08-410 80 627
markus.lundgren@sportfiskarna.se


Ungdomsansvarig
Oscar Trowald
0733-24 13 41
oscar.trowald@sportfiskarna.se


Ungdomskonsulent
Hans Lindqwist
08-410 80 608
hans.lindqwist@sportfiskarna.se


Fiskevårdskonsulent
Niklas Wengström
0721-82 72 97
niklas.wengstrom@sportfiskarna.se


Vattenvårdskonsulent
Elin Ruist
072-353 45 73
elin.ruist@sportfiskarna.se


Västerhavskonsulent
Niclas Åberg
0303-73 25 13
niclas.aberg@sportfiskarna.se


Konsulent
Jack Olsson
031-40 17 40
jack.olsson@sportfiskarna.se


Biolog
Mattias Larsson
070-471 40 83
mattias.larsson@sportfiskarna.se