Regionkontor Syd i Malmö

Sportfiskarnas regionkontor Syd arbetar med ungdomsverksamhet, satsningar på tätortsnära fiske och fiskevård, restaurering av hårt exploaterade vattenmiljöer, samordnad förvaltning av fisket i Öresund, bättre fiskeregler för kustfisket och ökat samarbete med Danmark i viktiga fiskefrågor.

Adress:
Sportfiskarna region Syd
Skruvgatan 5
211 24 Malmö

Medarbetare:


Biträdande generalsekreterare
Anders Karlsson
040-685 87 31
anders.karlsson@sportfiskarna.se


Konsulent
Per Göran Jönsson
040-787 21
pergoran.jonsson@sportfiskarna.se


Regionalt Ungdomsansvarig

Amir Rastkerdar
040-685 87 32
amir.rastkerdar@sportfiskarna.se


Regionalt Ungdomsansvarig
Julius Jarving Ohlsson
070-0209055
julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se