Prövning av nya fiskvägar i Lärjeån


Otillfredställande fiskpassager i Lärjeån. Foto: Sea2Source.

Nu ska bygget av nya fiskvägar i Lärjeån upp för prövning i Mark- och Miljödomstolen.

Lärjeån som mynnar i Göta älv uppströms Göteborg utgörs till stora delar av ett Natura 2000-område med bl.a.  lax och flodpärlmussla som utpekade arter. Fiskvandringen är i nuläget dock inte tillfredsställande med tekniska fiskvägar som är både art- och storleksselekterande. Med LOVA-bidrag har nu en detaljplan utarbetats för två omlöp som motsvarar dagens kvalitetsnorm och bästa möjliga teknik. Kostnaden är preliminärt beräknad till ca 13 miljoner kr för båda fiskvägarna. Ansökan för bygget lämnas nu till Mark- och Miljödomstolen för prövning.

Det är Göteborgs stad som är sökande, entreprenören Sea2Source har utarbetat detaljplanen och Sportfiskarna Region Väst är projektledare.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Fiske i Värmland, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv