Mitt i:s artiklar har ökat opinionen mot industritrålning

tralare-fiskeback-80...
Foto: Sportfiskarna

En serie initierade artiklar i tidningen Mitt i har nyligen lyckats lyfta problematiken med industritrålningen i Östersjön.

För många sportfiskare på ostkusten är de enorma trålarna från Västkusten och deras storskaliga fiske välkända. Det pelagiska fisket efter skarpsill och strömming i Östersjön är tyvärr helt lagligt. Bland sportfiskarna finns redan en stark opinion mot att den kustnära strömmingen fiskas upp och mals ner till fiskmjöl som används i fiskodling och till djurfoder. Även det lokala småskaliga kustfisket som fångar fisk för mänsklig konsumtion är påverkat då deras fångster av strömming minskar. Däremot har problematiken med industritrålarna varit relativt okänt för gemene man, men tack vara artiklarna i tidningen Mitti i har den regionala opinionen runt huvudstaden nu ökat. Fler än 16 800 har hittills skrivit på en nyligen startad namninsamling på Skiftet mot industritrålningen.

Sportfiskarna driver fortsatt frågan om begränsningar av industritrålningen och ett delmål som man måste kunna uppnå är en utflyttning av trålgränsen. Förbundet kommer att fortsätta arbeta mot Havs- och vattenmyndigheten i frågan. Samtidigt är det viktigt att uppvakta politiker från alla partier om att industritrålningen är en misshushållning med våra gemensamma resurser som riskerar att allvarligt förvärra obalansen i Östersjön.

Läs alla Mitt i:s artiklar om industritrålningen här.

Skriv under namninsamlingen på Skiftet här.

Läs Sportfiskarnas webbnyheter om industritrålningen här: Vad händer i frågan om det pelagiska fisket?

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Öst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv