Sportfiskarna inventerar gäddyngel i Nordre och Göta älv

gaddyngelinventering... 
Foto: Jonathan Bark / Sportfiskarna inventerar gäddyngel i Vättern 21 april. Metoden går ut på att antalet yngel för  ett större område skattas utifrån resultatet på en mindre provyta.

Sportfiskarnas kontor i Forshaga och Göteborg kommer under 2020 påbörja inventering av gäddyngel i Nordre älv och Göta älv.

Sportfiskarna startar nu upp inventeringar av gäddyngel i Nordre älv och Göta älv. Sportfiskarna använder en ny inventeringsmetod som skattar mängden gäddyngel. Erfarenheterna är goda efter flera års inventeringar i bland annat Vänern.

–Inventeringarna ger oss en bra bild över hur rekryteringen fungerar och det är en viktig fråga med tanke på att Göta älv är kraftigt påverkad av reglering, erosionssäkrade strandzoner och en livlig fartygstrafik, säger Sportfiskarnas metodexpert Joakim Eriksson.

Fisket i Göta älv mellan Kungälv och Alvhem förvaltas av Alefiskarna, en sammanslutning av fiskeklubbar från Ale kommun. Alefiskarna går nu in med 10 000 kr och finansierar därmed fältarbetet på sträckor kring Ale. Samtidigt bidrar rutinerade gäddfiskare med sin lokalkännedom och båttransport för att inventeringarna ska göras på lämpliga sträckor. Mängden gädda har minskat kraftigt de senaste åren och det är därför viktigt att se att reproduktionen fungerar. En diskussion om fredningsområden har också inletts. Samtidigt rapporteras om upp till fyra sälar som regelbundet jagar gädda långt upp i älven.

–Göta älv är klassiska gäddvatten och vi kan nu se till att fiskekortsintäkterna går tillbaka till viktiga fiskevårdsinsatser, säger Alefiskarnas ordförande Niklas Duarte Ljungberg.

Övriga insatser finansieras av Göteborgs stads Park- och Naturförvaltning samt Sportfiskarna. Insatserna med fokus på gädda innefattar också ett pilotprojekt som ska utreda möjligheten till en våtmark på norra Hisingen anpassad för gäddreproduktion, en så kallad gäddfabrik. Denna typ av våtmarksrestaurering drivs sedan många år i stor omfattning av Sportfiskarna längs ostkusten. 

Kontakt:
Joakim Eriksson, Sportfiskarna
joakim.eriksson@sportfiskarna.se
070-441 42 03

Kategorier: Nyheter förstasidan, Rovfiskprojekten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv