Habo Sportfiskeklubb får bidrag för att kalka sina klubbsjöar

rainbow-markus-800
Foto: Markus Lundgren / Kalkningen syftar till att skapa ett bättre fiske i klubbsjöarna.

Sportfiskarna har nyligen delat ut pengar från förbundets Fiskevårdsfond och Habo SFK får nu bidrag till kalkning av tre sjöar på Hökensås.

Sjöarna Surgölen, Södra Kroksjön och Lillgölen har arrenderats av klubben alltsedan klubben grundades. Sjöarna som ligger tätt tillsammans på Hökensås utgör grunden för mycket av föreningens fiskeverksamhet. Föreningen planterar ut regnbåge och öring som föreningens medlemmar fiskar. Habo Sportfiskeklubb är en öppen förening där alla kan bli medlem. 

Ett attraktivt fiske i sjöarna är en förutsättning för föreningens verksamhet och kalkningen kan därigenom indirekt sägas vara ett bidrag till allmänhetens tillgång till friluftsliv. Fiskeklubben upprätthåller även spångar och eldplatser runt sina fiskesjöar vilket flitigt används av allmänhet och skolklasser som gör utflykter i området. 

Trots kraftigt minskade nerfall av försurande ämnen går återhämtningen långsamt i sydvästra delen av landet och i många vatten måste kalkningen fortsätta under överskådlig tid för att upprätthålla tillräckligt bra förhållanden för fisk och andra vattenlevande organismer. Målsättningen för kalkningen i Habo Sportfiskeklubbs sjöar är att vattenkemin ska förbättras så att förutsättningarna för insektsliv och fisk blir bättre. Efter kalkningen förväntas pH-värdet pH7 uppnås. Kalkningen som bedrivs som helikopterkalkning sker i samverkan med Habo kommuns ordinarie kalkverksamhet.

Habo SFK har även tidigare beviljats medel från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond för kalkning av klubbsjöarna.

Läs tidigare nyheter här:
Habo Sportfiskeklubb kalkar sina klubbsjöar

Kategorier: Försurning, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv