Information till föreningar och medlemmar i Sportfiskarna

fiskebild-ensam-800
Foto: Bengt Olsson / Friska människor mår bra av att vara ute i naturen och fiska.

Vi har alla hamnat i en allvarlig situation på grund av Covid-19. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor men helt klart kommer de allra flesta av oss att påverkas på olika sätt. Även om vitala samhällsfunktioner fungerar, kommer sjukvården att vara ansträngd och påverkan på ekonomi och sysselsättning är redan mycket omfattande.

Sportfiskarna tillhör de verksamheter som inte är mest drabbade. Vi påverkas dock också av den rådande situationen. Vi följer dagligen rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och anpassar verksamheten fortlöpande. Det har bland annat inneburit hemarbete i stor utsträckning för medarbetarna. Men eftersom en stor del av vår praktiska fiskevårdsverksamhet sker utomhus och enskilt eller i mindre grupper har vi kunnat fortsätta med det viktiga vatten- och fiskevårdsarbetet. Ungdomsverksamheten har påverkats på några platser där skolorna minskat verksamheten.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat idrottsrörelsen att fortsätta med sin barn- och ungdomsverksamhet. Myndigheten har kommit med råd för hur den kan bedrivas med begränsad risk för smittspridning ”Information till idrotts och träningsanläggningar”. Man har också vid flera tillfällen betonat fördelarna för folkhälsan med att vara ute i friska luften och bedriva utomhusaktiviteter. Vi ser därför sportfiske och den verksamhet vi bedriver i Sportfiskarna som särskilt betydelsefull att främja just nu.

Vi är övertygade om att Sportfiskarna med 63 000 medlemmar, 400 klubbar och 60 anställda tjänstemän kan göra en viktig insats i detta läge, genom att erbjuda allmänheten tillgång till friluftsaktiviteter i form av sportfiske. Sportfiske utövas per definition utomhus och enskilt eller i mindre grupper där risken för smittspridning rätt hanterad är minimal. Vi tror att friska människor eller familjer som sitter hemma på grund av den allmänna situationen kommer att må bra av att komma ut i naturen och då gärna med ett fiskespö i handen.

Inom förbundet arbetar vi med ett antal idéer om hur vi kan anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån det aktuella läget. Några frågor som varit uppe är hur vi kan stödja samhället i det aktuella läget tex fiskeaktiviteter i mindre grupper och olika familjeaktiviteter under lovtider. Vi planerar även för särskilda aktiviteter i våra egna fiskevatten runt Stockholm och Göteborg för att både tillgängliggöra fiske för allmänheten och erbjuda meningsfull användning av ledig tid. Gå gärna in och titta på vår hemsida ”Sportfiskarna.se” för att hitta närmaste fiskevatten om ni är intresserade. På ”Fiskekort.se” kan ni hitta fiskevatten även för andra delar av landet.

Aktiviteter i större grupper som exempelvis fisketävlingar innebär ett större risktagande för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har, förutom de allmänna rekommendationerna tagit fram ett bra verktyg för ”Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19” som alla anställda, förtroendevalda och arrangörer av aktiviteter inom Sportfiskarna ska följa.

Vi har mycket goda erfarenheter av samverkan med våra sportfiskeklubbar och enskilda medlemmar i vår ordinarie verksamhet och det kommer vara ännu viktigare i detta läge. Vi tar tacksamt emot hjälp med förslag för att hitta verksamhet som kan vara ett stöd i ett utsatt läge.

Tillsammans ska vi klara detta, hälsningar Joakim och Sten

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Pressrum, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv