Sportfiskarna åtgärdar vandringshinder i Bingaredsbäcken

Bingaredsbäcken800pi...
Ett partiellt vandringshinder i Bingaredsbäcken. Foto: Tobias Helsén, Sportfiskarna.

Sportfiskarna kommer under 2020 att åtgärda ett partiellt vandringshinder i Lärjeåns vattensystem.

I Bingaredsbäcken, ett biflöde till Lärjeån nordost Göteborg, kommer Sportfiskarna att åtgärda ett partiellt vandringshinder. Hindret är en gammal bro vid en vägöverfart som bedöms vara kulturminne. Ett möte har därför hållits på plats med Sportfiskarna, representanter från fastighetskontoret, Göteborgs stads Park- och Naturförvaltning samt Göteborgs stadsmuseum. I slutet av 2019 fick Sportfiskarna besked om att vissa biotopvårdsåtgärder kan utföras för att underlätta för fisk att passera det partiella hindret. Dessutom kommer biotopförbättrande åtgärder utföras i form av utläggning av sten och grus.

–Det här är insatser som kommer att gynna havsöring och flera andra arter i vattensystemet, säger Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

En privat markägare är positiv till arbetet som sker i samråd med representanter för kulturmiljö från Göteborgs stadsmuseum. Åtgärden finansieras av Göteborgs stads Park- och Naturförvaltning.

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv