Elva lokala projekt stöttas med fiskevårdsmedel

havsoring_800
Foto: Sportfiskarna

Det finns en brinnande vilja att arbeta med fiskevårdsinsatser bland landets olika fiskeföreningar och årligen läggs tusentals ideella arbetstimmar ner på fiske- och vattenvård. Genom årliga utdelningar från Sportfiskarnas fiskevårdsfond kan förbundet stötta detta viktiga arbete. I år delar Sportfiskarna ut ca 200 000 kr till olika projekt.

Bland de elva projekt som tilldelats bidrag ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond 2020 hittar man bland annat Sportfiskarna Hallands undersökning av lax och havsöring i Smedjeån, Habo Sportfiskeklubbs kalkningsprojekt, Rååns fiskevårdsområdes biotopförbättringar i Råån samt Enångers sportfiskeklubbs dammutrivning.

Sportfiskarna anser att det ideella fiske- och vattenvårdsarbetet är av mycket stor betydelse men att dagens finansieringssystem inte stöttar detta i tillräcklig utsträckning. Mer resurser till lokalt förankrad och genomförd fiskevård skulle vara positivt både för hotade fiskbestånd och för sysselsättningen

– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården men också för Sportfiskebranschens framtid. Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

För information:
Anders Karlsson, 040-685 87 31
Julius Jarving Ohlsson, 040–78721

2020 års bidragsmottagare är: 

-Sportfiskarna Halland – Undersökning av lax och havsöringsbestånd i Smedjeån.
-Habo Sportfiskeklubb – Kalkning av sjöar på Hökensås.
-Hällefors Fiskevårdsförening – Restaureringsplan för Sävälven.
-Magelungens Fiskevårdsförening – Förbättring av lekområden i Magelungen.
-Alfta Fiskevårdsområde – Biotopkartering och åtgärdsplan för Hässjaån.
-Enångers Fiskeklubb – Utrivning av damm i Storövertjärn.
-Ystadortens Sportfiske- och Fiskevårdsförening – Biotoprestaurering i Nybroån.
-Rättvik Boda FVO och Siljan Rättvikens FVO – inköp av elfiskeutrustning.
-Sportfiskarna Blekinge – Utplacering av risvasar för att främja svaga abborrbestånd.
-Rååns Fiskevårdsområde – Biotopåterställning i biflöde till Råån.
-Fliseryds Sportfiskeklubb – inköp av utrustning för vattendragsrestaurering.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv