Sportfiskarna vill ha mer havsöring i Delsjöbäcken

delsjöbäckenliseberg...
En restaurerad sträcka i Delsjöbäckens övre del. Foto: Sportfiskarna.

Sportfiskarna arbetar nu för mer havsöring i Delsjöbäcken i centrala Göteborg.

Sportfiskarna arbetar med att öppna upp vandringsvägarna från Mölndalsån i centrala Göteborg och hela vägen upp till Delsjöarna i Örgryte. I projektet ingår åtgärder vid flera vandringshinder i Delsjöbäcken för att möjliggöra att havsöring kan vandra upp från havet, förbi Örgryte och ända upp till Sportfiskarnas Göteborgskontor vid Stora Delsjön. Sportfiskarna har dessutom karterat och tagit vattenprover i Ugglebäcken, ett biflöde till Delsjöarna i Göteborg. Bäcken kalkas nu på initiativ av Sportfiskarna med 4 ton kalk årligen för att möjliggöra framtida öringlek. Med ett större reproduktionsområde för havsöringen och ett genetiskt utbyte mellan stationär öring och havsvandrande öring genereras mer öring att fiska på i havet.

Under 2018 påbörjade Göteborgs stad byggnationen av en dammvallsförstärkning samt en fiskväg vid Stora Delsjöns utlopp vid Sjölyckan. Sportfiskarna har bidragit med synpunkter i arbetet. Längre nedströms, i höjd med Lisebergsbyn, finns en damm som är ett definitivt vandringshinder och som behöver åtgärdas. Nedströms dammen har stenar och död ved återförts i vattendraget och två lekbäddar har anlagts för att underlätta naturlig reproduktion av öring.

Ytterligare en bit nedströms har kulverten som går från Sankt Sigfrids plan och under motorvägen E6 i höjd med Lisebergs station kontrollerats. De strömlä som Sportfiskarna har monterat inne i kulverten ser ut att fungera bra. Dessa strömlän har tillverkats för att ge fisken en chans till vila på sin väg genom den annars sterila kulverten. Själva utloppet i Mölndalsån i höjd med Focushuset är däremot inte optimalt och gjordes som så många äldre exploateringar utan någon som helst omtanke om fiskbestånden.

Delsjöbäckenkulvert8...

Nykalkningen i Ugglebäcken genomförs i samarbete med länsstyrelsen som gett tillstånd för kalkning i Delsjöns naturreservat. Kalkningen är dock egenfinansierad av Sportfiskarna och Göteborgsregionen. Arbetet i Delsjöbäcken finansieras i huvudsak av Göteborgs stads Park- och Naturförvaltning.

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv