Kallelse till årsmöte 2020 för Sportfiskarna Väst

Lax_fr_rolfsaan_800
Laxunge från Rolfsån. Foto: Markus Lundgren.

Sportfiskarna Väst bjuder in till årsmöte.

Sportfiskarna Väst avhåller distriktsårsmöte onsdagen den 11 mars 2020, kl. 18.00, på Sjölyckan, Göteborg. Samtliga direktanslutna medlemmar och ett ombud från varje till distriktet ansluten klubb/förening kallas härmed till årsmötet. Rösträtt vid distriktsårsmötet har endast individuellt anslutna (direktanslutna) medlemmar vilka har sin hemadress inom distriktets upptagningsområde – d.v.s. före detta Göteborgs och Bohus län plus Kungsbacka kommun, samt de som har distriktstillhörighet, i Sportfiskarna Väst, beviljad av förbundet. Varje förening/klubb har en röst och föreningens ombud måste vara individuellt ansluten till förbundet för att kunna utöva rösträtten. Detta innebär att ett föreningsombud har två röster, en röst för klubben och en röst för sig själv.

OBS! Såväl klubbavgiften som medlemsavgiften skall vara betald för att få delta och rösta på årsmötet. Alla deltagare skall därför medföra giltigt medlemskort som styrker rösträtten. Röstning med fullmakt för annan medlem är inte tillåtet.

Datum: Onsdagen den 11 mars 2020
Tid: Kl. 18.00.
Plats: Sjölyckan, Göteborg.
Program: Årsmötesförhandlingar, Stadgeenliga ärenden
Servering: Kaffe & fika
Bilagor: Dagordning, verksamhetsberättelse, styrelsens ev förslag och valberedningens förslag till personval samt verksamhetsplan för 2019.

 

Välkomna!
Distriktsstyrelsen
Rolf Törnberg, ordförande

 

 

Kategorier: Fiske i Göteborg, Förening, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv