Sportfiskarna vill se ökad jakt på säl och skarv

skarv-kungsbackaan-8...
Foto: Markus Lundgren / Skarvar i Kungsbackaån.

Sportfiskarna har nu lämnat ett yttrande gällande förslaget på ökad skyddsjakt på skarv och möjligheten till licensjakt på alla sälarter.

Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att se över den svenska jaktförordningen, bland annat avseende jakttider och jaktmöjligheter. Inför att uppdraget ska lämnas till regeringen har ett preliminärt förslag nyligen varit ute på remiss, där Sportfiskarna har yttrat sig avseende bland annat skarv- och säljakt.

För storskarv, vilket inkluderar underarten mellanskarv, föreslås nu möjligheten att initiera det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ. För en enskild markägare skulle det innebära en möjlighet att under delar av året förebygga skada vid bland annat utsättningsplatser och i fredningsområden, utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut. Eftersom storskarven är upptagen på EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar, allmänt kallat fågeldirektivet, är jakt året runt inte lagligt. Skyddsjakt på enskilds initiativ behöver därför regleras i tid. Nuvarande form av skyddsjakt kommer att finnas kvar.

–Det är mycket positivt att Naturvårdsverket nu öppnar upp för denna form av skyddsjakt. Även om ett helhetsgrepp behövs i den svenska skarvförvaltningen ges vi nu möjlighet att under åtminstone delar av året stärka skyddet av känsliga fiskbestånd i exempelvis fredningsområden, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

I det preliminära förslaget öppnas det också upp för licensjakt på alla sälarter, inte bara gråsäl. Det skulle innebära möjligheten till licensjakt på både vikare och knubbsäl, som båda har en positiv beståndsutveckling i nästan hela landet.

–I Västerhavet har knubbsälen och mellanskarven haft en mycket positiv beståndsutveckling samtidigt som decennier av överfiske har inneburit kraftigt försvagade fiskbestånd. I åar och fredningsområden längs västkusten är säl och skarv nu de huvudsakliga predatorerna på laxfiskar och hotade torskbestånd och vi ser därför positivt på möjligheten till utökade jaktmöjligheter, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Läs Sportfiskarnas yttrande här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv