Bottentrålning i skyddade områden kan äntligen stoppas

fiskebat-fiskeback-8...
Foto: Sportfiskarna

Regeringen har nu uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda stopp för bottentrålning i marina skyddade områden.

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att lämna förslag för att genomföra ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade områden, med möjlighet till begränsade undantag. Bakgrunden är att ett stopp för bottentrålning skulle skapa förutsättningar att stärka den biologiska mångfalden och utveckla det hållbara fisket. Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten ges i enlighet med januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen som träffats mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Så skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I nuläget tillåts bottentrålning i allmänhet ända in till trålgränsen, som generellt ligger så nära som bara 3–4 sjömil ut från baslinjen. Omfattande undantag finns dock. I exempelvis Kattegatt tillåts bottentrålning långt innanför trålgränsen i de så kallade inflyttningszonerna. I arbetet med det stora Natura 2000-området Bratten i Skagerrak fanns i början av 2010-talet optimistiska förslag på omfattande regleringar av bottentrålning. När förslaget hade processats och danskt och svenskt yrkesfiske fått säga sitt var de föreslagna områdena kraftigt reducerade både i storlek och som sammanhängande skyddsområden.

Frågan om tillståndsplikt för bottentrålning i marina skyddade områden har tidigare lyfts bland annat av dåvarande centerpartistiska miljöminister Lena Ek 2012, när hon menade att fiske skulle omfattas av regelverket att verksamheter som kan skada naturvärden i ett Natura 2000-område behöver ha tillstånd. Dåvarande regering gick dock aldrig vidare med frågan.

För många så kallade marina skyddade områden har skyddet varit verkningslöst, eftersom exempelvis bottentrålning ofta fått pågå precis som vanligt. Sportfiskarna har länge påpekat bristerna och även arbetat för en utflyttning av trålgränsen genom bland annat debattartiklar, remissyttranden och uppvaktning av regeringsföreträdare. Att regeringen nu uppdrar åt ansvarig myndighet att utreda frågan om stärkt skydd för våra särskilt skyddsvärda havsbottnar är något förbundet velat länge och ställer sig mycket positivt till.

Samtidigt hoppas Sportfiskarna att regeringen också arbetar vidare för en utflyttning av trålgränsen med tillhörande inflyttningszoner, vilket är avgörande för att stärka skyddet för våra fiskbestånd och kustekosystem även utanför skyddade områden.

Läs mer om förslaget här: Regeringen.se

Läs mer om Sportfiskarnas arbete för att begränsa trålfisket här: Sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst, Rädda Västerhavet | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv