Projektlansering av LIFE CONNECTS – Kalmar

Eman-Anders-Eklov-80...
Foto: Anders Eklöv

Nyligen genomförde projektet LIFE CONNECTS sin tredje och sista kick-off på residenset i Kalmar. Projektet har som syfte att förbättra vattenkvalité i 6 sydsvenska vattendrag men även stora åtgärder för att öka fiskbestånd och stärka den biologiska mångfalden kommer genomföras inom projektet.

Sportfiskarna som partner i projektet har i uppdrag att sköta framförallt uppföljning inom fiskevårdsarbetet men även kommunikations- och informationssatsningarna.
Under dagen hölls flera intressanta föredrag om Emån och lite av dess problematik men även om hur åtgärdsarbetet kommer se och vad som redan gjorts genom åren för fiskbestånden i ån. Utöver detta fick deltagarna lyssna på nytänkande lösningar för fisk- och faunapassager förbi kraftverk och Länsstyrelsen i Kalmar informerade även om de två andra vattendragen; Alsterån och Virån som även omfattas av projektet.

I samband med introduktionen lanserades även LIFE CONNECTS hemsida som kommer bli central för att förmedla vad som händer inom projektet. Det kommer även finnas information om kommande seminarier, det aktuella miljövårdsarbetet, infotexter om vattendrag och mycket mer. Hemsidan planeras att bli offentlig de kommande dagarna.

Se projektsidan för mer info.
 

 

Kategorier: Region Syd, Miljö, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv