Ny gäddfabrik vid Vaxholm

waxholm-gaddfabrik
Foto: Micael Söderman / Historiskt gick det upp mycket gädda i ån vid Söderby träsk.

Många medlemmar vittnar om att gäddbeståndet runt Vaxholm i Stockholms län mår riktigt dåligt. Men det kan det bli ändring på nu när våtmarken vid Söderby träsk äntligen blivit byggd.

En boende på en av gårdarna i området har berättat att de på 1940-talet fiskade med ryssja i den å som avvattnar Söderby träsk. De fick då så mycket stora gäddor i den så de var tvungna att skära upp den eftersom den var för tung att lyfta. Sen dess har våtmarken återkommande dikats och vuxit igen samtidigt som gäddbeståndet kraschat. Det finns fortfarande ett litet lekbestånd av gädda så vi hoppas att våtmarken hjälper till att stärka detta.

Kort om åtgärden:
För att få till lämpliga lekområden för fisk har några markområden sänkts och samtidigt kommer vattennivån i träsket att höjas med några decimetrar under vår och försommar. Träskets totala yta är nästan 10 hektar och den öppna ytan som är optimal för fisk uppgår till ungefär 2 hektar. Våtmarken är ett sammarbete mellan markägaren Fastighetsverket som äger marken, projektledaren Hushållningssällskapet, arrendatorn och Sportfiskarna.

Projektet är finansierat genom medel från Landsbygdsprogrammet fördelade av Länsstyrelsen i Stockholms län och genom medfinansiering från Fastighetsverket.

Sportfiskarna vill passa på att tacka alla lokala Sportfiskare och Vaxholms kommun som på olika sätt bidragit till projektet!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv