HaV förstärker arbetet med fördelning av fiskevårdsmedel

marten-gustafsson-ha...
Foto: Jonny Rudolfsson / Mårten Gustafsson med praktfull röding från Vättern.

Sedan 19 augusti arbetar Mårten Gustafsson som utredare på Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd. Då tjänsten till stor del omfattar fiskevårdsfrågor och fördelning en av fiskevårdsmedel ställde vi några frågor till Mårten om hans arbete.

Vilken bakgrund har du?
Jag är utbildad fiskeribiolog/limnolog och har jobbat med svenskt yrkesfiske i hav och sjö på både Fiskeriverket och på Havs- och vattenmyndigheten.

Vilka är dina arbetsuppgifter på din nya tjänst?
Jag arbetar bland annat med olika bidrag till länsstyrelser och andra aktörer och det gäller ofta stöd för restaurering av påverkade vattenmiljöer. Jag kommer även att arbeta med skogsrelaterade vattenfrågor. Det kan då handla om skogsbrukets påverkan på vattenmiljön exempelvis den ökande brunfärgningen av vattnet i skogen eller minska tillförseln av partiklar till vattnet.

På vilket sätt kommer du att arbeta med fiskevård?
En fråga som är aktuell just nu och som påverkar fiskevården är att förbättra den nuvarande modellen för fördelning av fiskevårdsmedel till länsstyrelserna. Årligen fördelas omkring 17 miljoner kr ut till länen att fördela till olika fiskevårdsinsatser på länsnivå. Den tidigare använda fördelningsnyckeln behöver revideras.

Hur ser prognosen ut för fördelning av fiskevårdsmedel framöver?
Nu fördelas årligen omkring 17 miljoner kr för att åtgärda exempelvis vandringshinder, utöva fisketillsyn eller skapande av nya fiskevårdsområden. Det finns ett mycket stort behov av att restaurera påverkade vatten i hela landet.

Hur kommer du att arbeta med skogsbrukets försurningspåverkan?
Det är i dagsläget inte klart hur jag ska arbeta med frågan men den är ju förstås nära kopplad till de skogsrelaterade vattenfrågorna som jag har på mitt bord.

Fiskar du något själv?
Absolut, det är ett av mina stora fritidsintressen. Senast vertikalfiskade jag efter röding i Vättern och fångade då bland annat ett nytt personligt rekord.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv