Sportfiskarnas infokvällar om Vänern

infokvallar-vanern-2...
Foto: Sportfiskarna

4–5 nov höll Sportfiskarna sina årliga infokvällar för fisket i Vänern som en del i de fångstdataprojekt som förbundet arbetar med.

Projekten delfinansieras via fiskevårdsmedel från HaV och länsstyrelser samt Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER/Fiskeområde Vänern.

Arrangemangen hölls i Karlstad och Åmål med lite olika presentationer under de båda kvällarna. Det var bland annat presentationer om laxutsättningar, gädda Vänern och ostkusten, Gullspång River Action Plan, fångstdata Vänern samt HaV:s förslag för utökat fredningsområde utanför Gullspångsälven i Vänern. Föredragshållare under kvällarna representerade Havs- och vattenmyndigheten, SLU, Länsstyrelser, Sportfiskarna, Laxfond Vänern, Fortum och Gammelkroppa lax AB. Under infokvällen i Åmål visades även Vänerfilmen.

Kvällarna besöktes av totalt drygt 60 sportfiskeintresserade personer.

Frågor och inspel från åhörarna rörde främst utökat fredningsområde och gäddfisket i Vänern. Havs- och vattenmyndigheten kommer att göra en remiss på förslaget för fredning och det finns möjlighet att komma med inspel och svara på remissen.

En del av presentationerna går att ladda hem och läsa som PDF:
Fredrik Nilssons Länsstyrelsen Västra Götaland
Göran Sundblads SLU
Jonny Norrgårds-Gammelkroppa
Marco Bilxt-Fortum
Martin Stålhammar Länsstyrelsen Blekinge
Peter Belin Sportfiskarna
Sportfiskarna Åmaåls kommun
Thomas Johansson Laxfond Vänern
Tobias Fränstam Sportfiskarna

Kategorier: Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv