Flodpärlmusslor dödade i Västerbotten

Flodpärlmusslor_770x...
Foto: Ulf Hallin/SCA / Ren okunskap kan ligga bakom dödandet av de fridlysta musslorna som sannolikt även smakar illa.
Under september upphittades ett 60-tal döda flodpärlmusslor vid ett vattendrag i Västerbotten. Det syntes att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. I närheten fanns även en lägereld vilket gör det troligt att musslorna blivit uppätna.

Den fridlysta flodpärlmusslan är en starkt hotad art i Västerbotten. Som fridlyst art innebär det att det är olagligt att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Det gäller i vattendrag i hela landet.

– Tidigare fiskades flodpärlmusslor så mycket att de var nära att försvinna i norra Sverige. Det ledde till att flodpärlmusslan fridlystes 1994. Men än idag kan händelser som den här ha stora effekter på artens överlevnad i små bestånd, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammen för hotade arter vid Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Troligtvis har de dödade musslorna plockats från ett närliggande vattendrag med ett mindre bestånd av flodpärlmussla. Förlusten av omkring 60 individer kan därför få stor negativ inverkan på detta bestånd.

Olagligt med både pärlfiske och musselsoppa
Flodpärlmusslor växer mycket långsamt, kan bli mycket gamla (över 200 år) och har höga krav på miljön de lever i. De är idag hotade av bland annat övergödning, försurning och andra miljöförändringar. Ett stort problem för arten är att de har svårt att fortplanta sig. Många lokala bestånd består idag endast av gamla individer.

Historiskt har det bedrivits ett omfattande fiske på flodpärlmusslor där musslorna öppnades och därmed dödades i jakten på pärlor. Musslan kan bilda pärlor om det kommer in ett sandkorn eller en parasit innanför skalet. Uppskattnings hyser bara en enstaka mussla per flera tusen individer en fullt utvecklad pärla. För att få ihop en inkomst från pärlfisket behövde alltså många tusentals musslor dödas. Det finns vatten i Sverige där beståndet av flodpärlmussla fortfarande, trots fridlysningen 1994, är kraftigt decimerat på grund av tidigare pärlfiske.

För den som eventuellt funderar på att plocka upp och äta flodpärlmussla (kanske som en överlevnadsövning?) så är även det alltså fullständigt olagligt. Sannolikt smakar musslorna även mest dy.

Läs mer om de dödade flodpärlmusslorna i Västerbotten här.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv