Sportfiskarna fortsätter bygga gäddfabriker

dyviksdal_800
Foto: Bengt Olsson / Projektledaren Micael Söderman övervakar byggandet av sista delen av omlöpet i Dyviksdalsbäcken.
En rad nya gäddfabriker kommer att färdigställas framöver, bland annat runt Stockholm, på Öland, och på Gotland.
En av de nya gäddfabrikerna byggs nu i anslutning till Dyviksdalsbäcken vid Dyviksdal i Åkerberga.

-Dyviksdalsbäcken mynnar ut nära Furusundsleden, ett vattenområde som är starkt negativt påverkat av färjetrafiken som orsakar stranderosion och förstörda lekområden. Det är därför mycket angeläget att förbättra fiskens möjligheter att leka i regionens kustmynnande vattendrag, berättar projektledaren Micael Söderman.

Åtgärden i Dyviksdalsbäcken är ett samarbete mellan Sportfiskarna och Stockholms stad. Våtmarken som omfattar cirka en hektar blir färdig i höst vilket gör att redan nästa vår kan gäddorna vandra upp och leka. Vid pressläggningen var byggandet av dammvall och omlöp klart och det enda som återstod var att sätta i dämmet i bäcken. I anslutning till våtmarken anläggs även en groddamm. Till våren kan våtmarken bli ett fint utflyktsmål då den ligger lättillgängligt nära väg 1014. Sportfiskarna har även ambitionen att starta Skolbäcksaktiviteter i bäcken som är ett lekområde för havsöring.

burgsvik_flygbild_80...
Foto: Lars Vallin / Den nya våtmarken vid Burgsviken på Gotland ligger strax uppströms mynningen av ett litet vattendrag.
Ett annat exempel på en ny våtmark finns i Burgsviken på södra Gotland där en liten våtmark byggts som nu bara väntar på att fyllas med vatten.

-Det kan bli en fin lekmiljö för gädda från Burgsviken. Sannolikt kommer vi också kläcka fram och introducera fisk där nästa vår, berättar projektledaren Lars Vallin.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv