Gula kortet-enkät gav nyttig feedback

utlottning_gulakorte...
Foto: Sportfiskarna / Marcus Sundström (till höger) tar emot 1:a priset en Ge Fan Ambassadeur. Marcus tycker att det är smidigt att köpa Gula kortet på nätet och har fiskat i Stensjön med sin son.

Sportfiskarna Region Väst genomförde i mars en enkätundersökning bland de kortköpare från fjolåret som vi hade e-post till. Av de omkring 2600 mottagarna fick vi in 430 svar, vilket får anses utgöra ett tillräckligt stort underlag.

Köparna fick svara på 10 frågor som bland annat handlade om köparnas fiskevanor med antal besök vid fiskevattnen, fiskemetoder och i hur hög grad man var nöjd med tillgänglighet, fisketillsyn, information och pris.

-Totalt sett anser köparna att Gula kortet är prisvärt, lätt att köpa och att informationen fungerar bra. Däremot visar enkätsvaren att fisketillsynen behöver förstärkas rejält på Gula kortets vatten, säger Per-Erik, Fiskevårdare på Regionkontoret.

För att nyansera svaren kunde deltagarna i undersökningen även ge ytterligare synpunkter som fritext på vilka förbättringar man önskade. När dessa fritextsvar nu delats in i olika kategorier kan man konstatera att vissa av önskemålen jobbar regionkontoret redan med att förbättra, andra finns med som mål att förbättra på sikt, samt att vissa önskemål har Sportfiskarna tyvärr inte alls möjlighet att påverka.

Fler arrangemang, förbättrad tillsyn, båtuthyrning, bättre tillgänglighet och inte minst mer fisk som nappar är några av de önskemål som lämnats.

-Jag hoppas att förslagen fortsätter hagla till vårt infomejl goteborg@sportfiskarna.se så att vi kan få input men även besvara det som är svårt eller omöjligt att genomföra. Vi jobbar ständigt för att förbättra fisket och genom att direkt ställa frågor till köparna som vi gjorde i denna enkät kan vi mäta hur nöjda kortköparna är och få nyttig feedback på vårt arbete med Gula kortet. Vi uppdaterar nu Gula Guiden som förhoppningsvis kommer ut under sommarsäsongen och även läggs ut på websidan, avslutar Per-Erik Jacobsen.

Bland de som svarade på enkäten och lämnade sin e-post till en utlottning har vi nu även dragit tre vinnare:
Vinnare av en Ambassadeur Classic rulle i ”Ge Fan” utförande blev Marcus Sundström, Hisingen.
Vinnare av Gula årskort blev Max Thun, Lerum och Ellis Tica, Landvetter.

Kategorier: Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv