Intervju med Jenny Landin - kalkansvarig på HaV

kalkansvariga_hav
Foto: Bengt Olsson / Jenny Landin till vänster med enhetschef Mia Olausson till höger.
Sedan augusti 2018 arbetar Jenny Landin som ansvarig tjänsteman för kalkningsverksamheten på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på Havs- och vattenmyndigheten. Jenny kommer närmast från Göteborgs universitet där hon har haft en tjänst som postdoktoral forskare. Ett intensivt arbete väntas framöver med att bland annat ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten. Planen förväntas nu vara klar till 2021. Sportfiskarna ställde några aktuella frågor till Jenny.

Du har nu arbetat som kalkansvarig handläggare på HaV sedan augusti, känner du att kommit in i arbetet?
Det är många olika aspekter att ta in som ny på Havs- och vattenmyndigheten, det gäller att sätta sig in i allt vad kalkningsverksamheten innebär, men även rollen som myndighetsperson. Jag är ödmjuk inför uppdraget, kalkningsverksamheten är komplex och har en gedigen historia att sätta sig in i och det är inte gjort i en handvändning, men det är roligt och stimulerande och jag har ett oerhört gott stöd i våra experter på länsstyrelserna.

Vilka utmaningar ser du främst för kalkningsverksamheten framöver ute på länen?
Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har ett betydande arbete att ta sig an under de kommande åren, med de nya regionala åtgärdsplanerna samt den nya nationella planen för kalkningsverksamheten. Arbetet med åtgärdsplanerna och den nationella planen kommer att innebära en genomlysning av verksamheten, vilket är välbehövligt då det är ett antal år sedan det gjordes senast. Det här är en utmaning på olika sätt bland annat resursmässigt både för länen och HaV, men förhoppningen är att vi i slutändan har en helgjuten bild av kalkningsverksamheten.

Hur viktigt är sakstödet med experterna Tobias Haag, Johan Ahlström och Björn Lundmark för kontinuiteten inom det pågående arbetet med att bland annat arbeta fram den kommande nationella kalkplanen?
Jag kan inte nog betona hur viktiga de är för verksamheten generellt sett, och inte enbart för arbetet med den nationella planen. De besitter en kunskap som är enormt betydelsefull för hela kalkningsverksamheten, då de har varit del av den under en lång tid och dessutom i allra högsta grad är engagerade i frågorna som berör verksamheten.

Finns det något som du som ny och därmed med friska ögon, kan se att man kan förbättra eller förändra inom kalkningsverksamheten?
Aktörerna inom kalkningsverksamheten gör genomgående ett fantastiskt jobb och där finns många eldsjälar, men visst brukar det finnas saker man kan förbättra i de flesta verksamheter. Förbättrings/ förändringspotential kommer vi att få en mer tydlig bild av när vi har en grundlig analys utav kalkningsverksamheten på plats, vilket vi får genom de regionala åtgärdsplanerna och under arbetet med den nya nationella planen.

Vad kan vi förvänta oss av den kommande svensk-norska försurningskonferensen i november?
Programmet är i skrivande stund ett pågående arbete med Miljødirektoratet, men vi kan lova er flera spännande föreläsningar som berör aktuella forskningsresultat i både Norge och Sverige.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv