Ett steg närmare förvaltning av skarv i Stockholms län

skarvgap_800
Foto: Micael Söderman / Skarpa åtgärder behövs för att reglera skarv i många områden, bland annat längs ostkusten.
Nu har arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län inletts. Sportfiskarna deltar aktivt i arbetet och har en positiv känsla efter första mötet, men poängterar vikten av att slutresultatet blir en förvaltningsplan som innehåller skarpa förvaltningsåtgärder och tydliga målformuleringar.

Diskussionen var huvudsakligen sansad och saklig när representanter för kommuner, fågelintressenter, fiske, jakt, naturvård, vattenägare, näringsliv och turism träffades i länsstyrelsens lokaler den 20 februari för att inleda arbetet med att ta fram en regional förvaltningsplan för skarv. Förvaltningsplanen kommer under ledning av länsstyrelsen att tas fram genom en öppen process där berörda intressenter under året ges möjlighet att delta i ett antal arbetsmöten. Slutsatserna kommer att skrivas samman och skickas ut på remiss under hösten 2019 med målet att en färdig förvaltningsplan ska kunna beslutas av länsstyrelsen till 2020.

-Kan vi fortsätta att hålla den här konstruktiva nivån på mötena så finns det goda förutsättningar att hitta vägar till en förvaltning som kan hjälpa till att stärka våra fiskbestånd. Sportfiskarna anser att de mest värdefulla områdena för fisk också måste skyddas från skarv, inte minst de som är fredade med syftet att skydda fisken eller där viktiga bestånd samlas för lek. Självklart ska inte flockar med hundratals skarvar fiska där. Vi har idag tydliga forskningsresultat från flera platser som visar att skarven kan ha en stor påverkan på bestånden av flera för sportfisket viktiga arter och att såväl ekologiska som ekonomiska värden kan påverkas negativt, kommenterar Micael Söderman, fiskevårdsansvarig för sportfiskarnas Region Mitt, som alltså ställer sig positiv till länsstyrelsens öppna arbetsmetod.

-Sportfiskarna är idag en av landets ledande aktörer i att återskapa friska vattenmiljöer och starka fiskbestånd och även den enskilda organisation som lägger ner mest tid och pengar i praktiska fiskevårdsåtgärder längs med ostkusten. Skarven är långt ifrån den enda orsaken till att fiskbestånden minskat, men de mängder som finns längs med ostkusten kan tveklöst hämma fiskbeståndens tillväxt där andra åtgärder som restaureringsåtgärder eller regleringar i fisket sätts in, säger Nils Ljunggren, chef för sportfiskarnas Region Mitt.

Sportfiskarna förväntar sig nu att förvaltningsplanen leder fram till konkreta målskrivningar så att skarpa åtgärder kommer att sättas in där behovet finns. Förhoppningsvis kan man med den breda förankringsprocessen även komma bort från de återkommande överklaganden som tidigare försenat många av de förvaltningsåtgärder som länsstyrelsen beviljat.

Sportfiskarna kommer löpande att rapportera hur arbetet med förvaltningsplanen fortskrider.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv