Projekt för blåmussla uppmärksammades i TV

musselrev_800
Foto: Niclas Åberg / Dan Calderon på Miljöteknik i Väst visar en ram med nät av kokosfibrer där blåmusslor settlat.
Sportfiskarna har sedan 2017 deltagit i ett pilotprojekt för att återskapa blåmusselrev på Västkusten. Projektet har nu skalats upp då resultaten ser lovande ut.

Projektet uppmärksammades nyligen med ett inslag på Västnytt. (inslaget börjar 05:50 in)

Blåmusslorna har minskat drastiskt längs Bohuskusten och under 2017 påbörjades ett pilotprojekt för att försöka hitta en metod att återetablera musselbankar. För att finansiera detta sökte Stenungsunds Sportfiskeklubb medel från Sportfiskarnas fiskevårdsfond. Arbetet med att utveckla metoden gjordes sedan tillsammans med Sportfiskarnas region väst, projekt 8+fjordar och Miljöteknik i Väst.

 – Vi ville undersöka om vi kunde få musslor att settla på nät av kokosfibrer. Tanken är att näten sedan ska läggas ner på botten och att musslorna då ska vara tillräckligt stora för att bilda ett rev, berättar Niclas Åberg,Västerhavskonsulent på Sportfiskarna och projektledare för 8+fjordar.

Försöket gjordes i Askerö- och Halsefjorden utanför Stenungsund på platser där det tidigare har funnits musselbankar. Resultaten var lovande med mycket god settling av musslor på näten. Slutsatsen är att man är en bra metod på spåret för att kunna utföra biotopvård i havet. Musslor är viktiga för havsmiljön eftersom de fungerar som havets egna reningsverk och barnkammare. De filtrerar näring ur vattnet och bildar rev som är viktiga uppväxt- och födosöksområden för fisk. De utgör även föda för vissa fiskarter.
Projektet har nu växlats upp med hjälp av LONA-medel och IVL svenska miljöinstitutet har kommit in som vetenskaplig rådgivare och arbetet fortsätter för att utveckla metoden. Bakom projektet står nu kommunsamarbetet 8-fjordar, Sportfiskarna, IVL Svenska miljöinstitutet och Miljöteknik i väst.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv