Munk förbättrar gäddfabriken i Hemmesta sjöäng

munk_hemmesta_800
Foto: Tobias Fränstam / Den nya munken installerad i dammvallen i Hemmesta.
Vattenregleringen av gäddfabriken Hemmasta sjöäng på Värmdö har nu förbättrats med en så kallad munk.

Våtmarken har på många sätt varit ett väldigt lyckat naturvårdsprojekt som gett en enorm ökning av gädda från ett 50-tal före restaureringen till minst 500 lekande gäddor. Även antalet häckande och rastande fåglar har ökat explosionsartat.

Ett problem har dock varit att tömningsanordningen som installerades vid restaureringen av våtmarken var underdimensionerad. Detta har både försvårat skötseln av våtmarken och resulterat i att stora mängder fisk, både vuxna och yngel, blivit instängda under sommaren. Sannolikt har många fiskar därför dött.

-Det vi har gjort är att installera en effektivare regleringsanordning för vattenståndet i våtmarken. I och med detta kan vi reglera vattenståndet enklare för skötseln av våtmarken samtidigt som vi minimerar risken att vuxna fiskar och yngel skall bli instängda i våtmarken när vattenståndet blir lågt under sommaren. Sannolikt kommer åtgärden leda till att produktionen av fisk ökar i våtmarken med den mycket goda följden av ett bättre sportfiske i kustområdet utanför. Helt enkelt kommer gäddhuggen att dugga tätare på sikt, säger projektledaren Tobias Fränstam.

Sportfiskarna installerade munken på uppdrag av Värmdö kommun.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv