Nya kalkansvariga på HaV

sisjon_baatkalkning_...
Foto: Rolf Johansson / Försurade vatten behöver fortsatt kalkning.
Nya medarbetare har under hösten tagit över ansvaret för kalkningsverksamheten på Havs- och vattenmyndigheten.
Sedan augusti har Jenny Landin ersatt Ingemar Abrahamsson som ansvarig tjänsteman för kalkningsverksamheten på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på Havs- och vattenmyndigheten. Jenny kommer närmast från Göteborgs universitet där hon har haft en tjänst som postdoktoral forskare. En utförligare presentation av Jenny Landin publiceras under 2019.

Ny enhetschef för biologisk mångfald och områdesskydd är Mia Olausson som efterträder Fredrik Nordwall. Mia Olausson tillträdde tjänsten 1 oktober och kommer närmast från Länsstyrelsen i Stockholms län där hon var naturvårdschef.

Ytterligare en person som kommer att bidra till kalkningsverksamheten ska rekryteras. Tjänsten är fördelad på fiskevård, kalkning och skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. Tjänsten är för närvarande utannonserad: Utredare, fiskevård, skogsbruk och kalkning
Sista ansökningsdatum är 2018-11-15, men vid behov kan detta komma att förlängas.

De nya kalkansvariga på HaV kommer ha fortsatt stöd av den nationella expertgruppen från länsstyrelserna bestående av Tobias Haag, Johan Ahlström och Björn Lundmark.

Svensk-norsk konferens 2019 och nya utbildningar
En ny gemensam konferens om försurning och kalkningsfrågor är inplanerad under 2019. Den kommer att hållas i Göteborg under senhösten. Då det för närvarande finns många relativt nya kalkhandläggare ute på länen har HaV skickat ut en enkät med frågor om handläggarna vill ha några särskilda utbildningar i kalkning under 2019. Om behov finns kommer utbildningar att arrangeras både i norra och södra delen av landet.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv