Fler fiskefria områden skulle vara bra för gäddan

gaddbild_hemmesta_80...
Foto: Sportfiskarna
Sportfiskarna är positiva till att fler fredade områden längs med ostkusten nu diskuteras. Det skulle kunna vara en viktig åtgärd för att vända utvecklingen för de sviktande bestånden av rovfisk.

För närvarande diskuteras införandet av fler fredningsområden med fiskeförbud längs ostkusten. Bakgrunden är att beståndet av gädda har minskat kraftigt sen 90-talet. Länsstyrelserna i Stockholm, Östergötland, Sörmland och Uppsala diskuterar nu med Havs- och vattenmyndigheten om att införa fler fredningsområden av viktiga lekområden. Utvärderingar av fredningsområden i bland annat Stockholms län har visat fler gäddor i de fredade områdena än i omgivande vattenområden.

Sportfiskarna är positiva till att fler fredningsområden diskuteras men anser att det är viktigt att se på hela problematiken för gäddan på ostkusten. Sportfiske är inte orsak till den generella minskningen av gädda och andra rovfiskar längs med ostkusten. Idag sker sportfisket i huvudsak i form av Catch & Release, det vill säga att fisk återutsätts efter fångst, och för den fisk som tas upp finns såväl fönsteruttag som fångstbegränsning. Sportfiske bedöms ändå kunna påverka mängden gädda på kusten, till exempel genom att störa lekande fisk.

- Gäddfisket är en viktig fritidssysselsättning och basen för en växande turismnäring längs med ostkusten. En förutsättning är att det finns mycket gädda, därför är vi positiva till att fler fredningsområden diskuteras. Men det är viktigt att myndigheterna också tar tag i övriga delar av problemen på ostkusten, som ökande säl- och skarvbestånd och exploateringen av kustens kvarvarande lekområden, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Enligt olika studier är huvudorsaken till gäddans minskning längs ostkusten störningar i reproduktionen. Detta beror sannolikt på förändringar i Östersjöns ekosystem, övergödning samt inte minst att viktiga lekområden exploaterats eller vuxit igen. Det är därför viktigt att skydda kustens återstående lekområden från exploatering, samt att återskapa lekområden på kusten och i kustnära vattendrag. Sportfiskarna har under lång tid med goda resultat återskapat lekområden, bland annat med så kallade gäddfabriker, längs ostkusten.

Studier visar även att bestånden av säl och skarv har ökat kraftigt i Östersjön vilket nu bidrar till att bestånden av gädda och andra fiskar minskar, eller har svårt att återhämta sig. Fredningsområden måste därför följas upp med en ekosystembaserad förvaltning för hela ostkusten.

- En förutsättning för att fiskefria områden ska få effekt är att förbudet gäller allt fiske, såväl sportfiske som yrkesfiske och fritidsfiske med mängdfångande redskap, samt att man kraftfullt reglerar bestånden av säl och skarv i anslutning till dessa områden, avslutar Sten Frohm.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv