EU-kommissionens förslag till torskkvoter i Östersjön 2019

magertorsk_800
Foto: Peter Ljungberg / Typisk mager och småväxt torsk från det östra beståndet i Östersjön.
EU-kommissionens förslag till fiskekvoter i Östersjön är här. Fiskekvot och bag limit föreslås öka något för västra torskbeståndet. För det hotade östra torskbeståndet föreslås neddragningar i kvoten. För att återfå ett starkt bestånd krävs kraftigare åtgärder menar Sportfiskarna.

I slutet av augusti varje år kommer EU-kommissionen med sitt förslag på fiskekvoter för Östersjön. Förslagen baseras främst på rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Kvoterna beslutas slutligen av EU:s ministerråd i början av oktober, men kommissionens förslag är vägledande.

För det tidigare så överfiskade västra torskbeståndet i Östersjön har man kunnat följa en återhämtning det senaste året, baserat på den ovanligt starka årsklassen från 2016. Inför 2019 anser därför EU-kommissionen att kvoterna kan ökas med 31 %. Det västra beståndets dåliga beståndssituation har även inneburit att sport- och fritidsfisket, som för Sveriges del i princip uteslutande sker i det trålningsfria Öresund, har reglerats av en bag limit. 2017–2018 har därför sport- och fritidsfisket endast fått behålla fem fiskar/person/dag, förutom under februari-mars då endast tre fiskar fått behållas. Detta trots Öresunds särställning som trålfritt område med starka bestånd. EU-kommissionens förslag är nu att fem fiskar ska gälla som bag limit hela året.

För Östersjöns östra torskbestånd, där Sportfiskarna jobbar hårt för ett mer hållbart fiske, konstaterar EU-kommissionen att fisketrycket fortfarande är alltför högt och föreslår därför en minskning med 15 %. Ett historiskt överfiske i kombination med miljöproblem kopplat till övergödning och syrebrist har gjort att beståndsstatusen är allvarlig, med småväxt torsk i dålig kondition. Inom trålfisket konstaterar ICES dessutom att det fortsatt förekommer stora utkast, trots att detta varit förbjudet sedan 2015.

-Situationen för det östra torskbeståndet är så pass allvarlig att kraftigare åtgärder måste vidtas nu. Kontrollerna av att landningsskyldigheten efterlevs måste skärpas och mer hållbara fiskemetoder införas, annars är torsken förlorad för både det småskaliga kustnära yrkesfisket och sportfisket, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv