Öring inventerades i Österåker inför fiskevårdsinsatser

ettorig_oring_800
Foto: Jan Höglund / Översyn av öringbestånden i Österåker gav blandat resultat, men är ett bra underlag för kommande åtgärder.
Sportfiskarna har tillsammans med Österåkers Sportfiskeklubb inventerat samtliga kustmynnande vattendrag inom Österåkers kommun.

Syftet med inventeringen, som genomfördes genom elfiske, är att få en överblick på hur rekryteringen av havsöring ser ut i regionen. Initiativet till inventeringen kom från fiskeföreningen som vill ta nya tag på klubbens fiskevårdsarbete med öring som målart. Österåkers Sportfiskeklubb har sökt och beviljats medel från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond för att under året inventera förekomst av öring i kommunens vattendrag.

-Ett vanligt problem vid fiskevårdsarbete är att man inte har full översyn över vad som behöver göras och då är risken att man inte kommer igång ordentligt. Ett första och viktigt steg är att se över statusen på området innan man börjar kartlägga och planera insatser för att stärka bestånden av öring, kommenterar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarnas regionkontor i Mälardalen.

Resultatet gav ett blandat resultat med höga tätheter i vissa vattendrag och lägre i andra. Det finns en hel del små öringbestånd som kämpar på i mindre gynnsamma biotoper. Det mest överraskande och positiva under inventeringen var vattentemperaturerna i bäckarna, kommunens vattendrag höll generellt låga och gynnsamma temperaturer jämfört med södra Stockholm som under sensommaren haft kritiskt höga temperaturer.

-Resultaten från elfisket kommer att ge oss en bra grund för identifiering och uppföljning inför kommande fiskevårdsinsatser. Från ÖSFK:s sida hoppas vi att Österåkers kommun skall se ett värde i detta och vara med och bidra till att vi skall kunna fortsätta med årliga elfisken inom kommunen samt förbättra vattendragen med biotopvård i syfte att stärka beståndet av öring, säger Joakim Jonsson, ordförande i ÖSFK.

Resultatet och rådgivning för framtiden kommer redovisas i en rapport under hösten 2018. Projektet finansierades av Sportfiskarna Fiskevårdsfond.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv