Välkommen att bli tillsynsman i Värmland

fisketilllsynkeps_o_...
Foto: Bengt Olsson / Fisketillsyn är en viktig del av sportfisket.
Sportfiskarna region Värmland kommer nu att hålla en ny utbildning i fisketillsyn. Fler tillsynsmän (och tillsynskvinnor!) behövs!

Utbildningen lämpar sig för klubbar, fiskevårdsområdesföreningar och privatpersoner och omfattar 4 kurstillfällen samt examination vid vårt regionkontor i Forshaga. Efter avklarat prov kan man sedan ansöka om förordnande från länsstyrelsen för de vatten där man vill utöva tillsyn.

Tider och veckodagar bestäms i samråd med kursdeltagarna.

Kontakta Joakim Eriksson för mer information: 070-441 42 03, joakim.eriksson@sportfiskarna.se

Kategorier: Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv