Slappa miljövillkor bakom kraftig grumling av havsöringsbäck

grumling_osbacken_80...
Foto: Dan Calderon
Fiskevårdsnätverket i Göteborg slog nyligen larm om att Osbäcken på Hisingen skadats genom kraftig grumling från ett arbete vid ett bygge. Ett dåligt formulerat miljövillkor tillåter fastighetsägaren att utföra arbeten som kan grumla bäcken under perioden dec-mars.

-Det här är en katastrof för det viktigaste havsöringsförande vattendraget på Hisingen. För några år sen gjorde Göteborgs kommun ett jättefint arbete och grävde en ny, mer naturligare sträckning för att rädda lek och uppväxt lokaler för Osbäckens öringar. Omkring 16 miljoner kostade den åtgärden. Det arbetet har nu delvis spolierats genom grävningen, kommenterar Dan Calderon, fiskevårdare i Fiskevårdsnätverket i Göteborg.

Otillåten grumling tillåten under dec-mars
Under förra veckan upptäcktes att olika byggarbeten i anslutning till den sträckning av bäcken som kallas för Kålseredsbäcken kraftigt grumlat vattendraget. Bakom skadorna på bäcken ligger i grunden ett mycket dåligt formulerat miljövillkor från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad för arbetet längs bäcken. Dels står det att ”Vi vill understryka vikten av att ingen grumling sker under byggnationen.” Längre ned i miljöförvaltningens yttrande står dock att ”Arbeten som grumlar bäcken ska, med hänsyn till djurlivet, endast utföras mellan 1 december och 31 mars eller i september.” Varför grumling av bäcken skulle vara mindre skadligt under dec-mars då öringens befruktade rom ligger nedgrävd i botten är högst oklart.

-Vi vill understryka att ingen grumling bör få ske överhuvudtaget i Osbäcken. Det som har hänt är ett utslag av bristande tillsyn och av bristande förståelse från Miljöförvaltningen av behovet att skydda Osbäckens havsöringar. Göteborg stad har lagt stora summor på bäcken tidigare men har nu själv lyckats motverka sin egen fiskevårdssatsning. Bland annat har en av entreprenörerna grävt bort delar av strandzonen där kommunen tidigare planterat klibbal för att beskugga vattendraget, påpekar Dan Calderon.

grumling_osbacken2_8...
Foto: Dan Calderon
När sediment flödar ut i bäcken riskerar det att kväva öringens rom som nu ligger befruktad och nergrävd på lekbottnarna. Ligger sedimentet kvar innebär det även en kraftig försämring av lekhabitaten. Osbäcken är Hisingens viktigaste havsöringsbäck. Här har fiskevårdsåtgärder genomförts sedan 90-talet, tusentals ideella arbetstimmar med framförallt biotopförbättrande åtgärder har genomförts. Bäcken övervakas även genom årligt elfiske och under vissa år har bäcken haft väldigt höga tätheter av havsöringsungar.

Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg har nu kommit överens med fastighetsägaren om att besiktiga området efter avslutat arbete när vattenståndet sjunkit undan. Till dess minimeras fortsatt grumling genom olika åtgärder.

Kategorier: Miljö, Fisketips | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv