Regeländringar i Storfiskregistret 2018

gosta_gos_2018_800
Foto: Storfiskregistret
Som vanligt presenterar Sportfiskarna eventuella regeländringar och tillägg till befintliga regler för storfiskregistrering i början av varje år.

Den årliga novemberdebatten brukar betyda diskussion och ett antal förslag till förändringar. Alla dessa, samt övriga inkomna idéer och synpunkter, granskas och diskuteras.

Grundprincipen är att ändra så lite som möjligt, så att vi får ett regelverk som är någorlunda enkelt att ha koll på. Med ett konsekvent förfarande när det gäller sparade uppgifter får vi också bättre statistisk fakta. Viktgränser på olika arter diskuteras ibland flitigt. Om det inte föreligger särskilda skäl, vill vi exempelvis lämna viktgränserna oförändrade. Men, några nyheter blir det i Storfiskregistreringen.

Inga nya viktgränser
2018 ändras inga viktgränser. Någon speciell längdregistrering införs inte heller. Viktangivelsen är fortsättningsvis en obligatorisk uppgift och också den parameter som ger ett svenskt rekord. Undantagen är hälleflundra och håkäring eftersom dessa fiskar är så stora och tunga, att det är skonsammast att bara mäta dem vid båtsidan.

Håkäring får ej lyftas ombord
Ett tillägg som ytterligare ska skona håkäringen görs i reglerna:
Fångad håkäring får inte lyftas ombord på båten, utan ska mätas och fotograferas i vattnet, intill båtens sida.  

Ingen elrulle
På förekommen anledning skärper vi formuleringen för själva fångstförfarandet.
”För att en fisk ska godkännas ska den under hela fajten ha vevats upp för hand. Fångsten får exempelvis inte vinschas upp med hjälp av en elrulle. Undantag görs för dokumenterade funktionshinder.”

Artidentitet
Vissa arter som kan vara svåra att helt säkert artbestämma vållar en del huvudbry. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att använda exempelvis DNA-analys för att artbestämma enskilda storfiskar. Vi ber åter, vänligt, men bestämt, om att bifoga goda bilder, helst med skarpa detaljbilder av fenor, fjäll och fisken i sin helhet. Idag har de flesta mobiltelefoner en kamera av hög teknisk kvalitet.
Alltför undermåliga bilder är överlag något som kan göra att en anmäld fisk underkänns.

Video som vittne
Som ett led i den tekniska utvecklingen kommer vi att granska rekordtunga fiskar även där vittne saknas. Filmupptagning och/eller livestreaming av fångst och vägning kan ersätta det obligatoriska vittnet – något vi vet att många som fiskar ensamma uppskattar. Ett försök med detta gjordes redan under 2017, då en kanadaröding blev nytt rekord efter att fångstmannen fångat en fisk och filmat alla de viktiga sekvenserna.  

Nålen för fem arter försvinner
Storfisknålar har tidigare delats ut för jämna tiotal (upp till i dagsläget 70) arter, samt för fem arter. Nålen för fem arter försvinner från och med 2018. Den som fångar sina första tio arter över storfiskgräns får som vanligt en guldnål.

Kom ihåg att anmäla dina storfiskar i tid (inom en månad efter fångsten), att ta fina foton och att fylla i alla uppgifter som krävs. Ha ett fint storfiskeår.

/Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret | Taggar: |

Nyhetsarkiv