Ta det försiktigt på isen!

issakerhetsfilm_800
Foto: Emma Lindgren / Utan isdubbar är det på egen hand väldigt svårt att ta sig upp ur en vak.
Se vår nya film om issäkerhet och förbered dig med rätt utrustning INNAN du går ut på isen.

Årets vinter har präglats av ständigt passerande lågtryck som i södra Sverige har gett väldigt osäkra isar. Förutom pulser av mildluft har stora mängder snö och is förhindrat isen från att växa till. Det osäkra isläget har tyvärr även resulterat i ett flertal dödliga isolyckor under januari. Hittills har minst tre personer dött under isfiske. Sportfiskarna vill därför uppmana alla isfiskare att ta det försiktigt på isen. 10 cm kärnis är ett bra mått på när isen med god marginal är säker.

-Förbered dig rätt innan du går ut på isen. Ta på dig isdubbar och använd ispik för att undersöka isen. Använd gärna någon form av flytplagg och isfiska aldrig ensam, kommenterar Bengt Olsson, kommunikatör på Sportfiskarna och förbundets representant i Issäkerhetsrådet.

Som en del i arbetet att minska antalet isolyckor har Sportfiskarna producerat en ny film om issäkerhet.

Du ser den tillsammans med förbundet övriga filmer på Sportfiskarnas YouTube-kanal.

Äldre män överrepresenterade i olycksstatistiken
Det är oftast äldre män i åldern 60 och uppåt som förolyckas i isolyckor. Det kan finnas många skäl till detta: äldre män har ofta svagare fysisk och kan därigenom ha svårare att ta sig upp ur en isvak, det kan även vara så att man upprepar ett beteende som tidigare varit säkert, exempelvis att man isfiskar på en viss plats vid en viss tid för att man då förutsätter att isen är säker. Oftast saknas även rätt utrustning och man fiskar ensam. Generellt är äldre män även en målgrupp som är svår att nå, då de exempelvis inte är så aktiva i sociala medier och de även kan vara obenägna att ta till sig ny information och ändra ett tidigare beteende.

-Du som har en äldre anhörig eller fiskekompis som isfiskar, se då till att de har rätt utrustning och att de aldrig fiskar ensam. Isfiske är en av våra finaste friluftsaktiviteter, med rätt utrustning, förberedelser och sällskap kan alla komma hem tryggt, avslutar Bengt Olsson.

Läs mer om issäkerhet här: www.issakerhet.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fisketips, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv