Yrkesfiskare från Blekinge dömdes för laxsmuggling

havbild1_800
Foto: Bengt Olsson / Lax från Östersjön innehåller tyvärr fortsatt höga halter av dioxin och andra miljögifter.
Idag föll dom i hovrätten i målet mot de två huvudmän från Blekingefiskarenas Centralförening som under flera år otillåtet sålt östersjölax till Frankrike. Hovrätten ändrar därmed tingsrättens tidigare frikännande dom.

Den numera nedlagda Blekingefiskarenas Centralförening ekonomisk förening i Karlskrona köpte östersjölax från fiskare i Blekinge och sålde den sedan vidare till Frankrike under åren 2010–2012, trots att det stred mot EU:s regler. Det rör sig om över 100 ton lax som kan ha hamnat på tallriken hos inte ont anande franska konsumenter. Utförseln av laxen ska ha inbringat omkring 7,4 miljoner kronor. De två huvudmännen friades först i tingsrätten i oktober 2016, men åklagaren Ingvar Wennersten valde då att överklaga domen och hovrätten fällde nu alltså huvudmännen.

- Jag är nöjd nu då tingsrättens tidigare dom var mycket märklig. Domen idag är övertygande och mycket välformulerad, kommenterar åklagaren Ingvar Wennersten.

De två huvudåtalade dömdes till villkorlig dom och 180- respektive 100 dagsböter, båda ska vardera även betala 30 000 kronor i rättegångskostnader. Blekingefiskarenas Centralförening ekonomisk förening döms att böta 600 000 kronor och betala 80 000 i rättegångskostnader. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för de åtalade då brotten kan anses som grova. På grund av en tidigare brist i lagstiftningen kunde de huvudåtalade inte dömas för utförsel av lax under 2010–2011. De dömdes nu för otillåten utförsel av lax till Frankrike vid 14 tillfällen under 2012. Tack vare att domen endast omfattade laxutförsel under 2012 och det bland annat ansågs som förmildrande omständigheter att processen dragit ut så långt i tid klarade sig de huvudåtalade nu från fängelse. Blekingefiskarenas Centralförening ekonomisk förening likviderades 4 maj 2013, men enligt uppgifter från åklagaren ska tillräckligt mycket frysta tillgångar finnas för att man ska kunna utkräva böterna.

Sportfiskarna slog larm tidigt
Redan 2011 slog Sportfiskarna larm om att det förekom olaglig export av lax till EU. Efter tips om att östersjölax som sålts på fiskauktionen i Göteborg såldes vidare till Frankrike slog Sportfiskarna larm. Förbundet tog då kontakt med både Livsmedelsverket, Landsbygdsdepartementet och Göteborgs kommun för att informera om den olagliga handeln med östersjölax. Trots förbundets påstötningar tog det då mycket lång tid innan ansvariga myndigheter agerade.

Läs mer här: Sportfiskarna slog tidigt larm om olaglig dioxinlaxexport

Om dioxin i Östersjölax och Sveriges undantag
Östersjölax innehåller tyvärr fortfarande höga halter av dioxin, högre än vad EU tillåter för försäljning. Sverige har ett undantag från EU:s regler som innebär att östersjölax får säljas i Sverige, villkoret är att Livsmedelsverket då informerar om problemen och ger rätt kostråd om konsumtion av fisk till medborgarna. Östersjölax får även säljas till Finland och Lettland som också omfattas av undantaget, men till övriga EU-länder får fisken inte säljas. Enligt Livsmedelsverkets kostråd bör känsliga målgrupper inte äta östersjölax oftare än 2–3 gånger per år. Detta gäller ungdomar av båda könen upp till 18 år, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande. I Frankrike saknas motsvarande kostråd vilket gör att yrkesfiskarnas otillåtna försäljning av mer än 100 ton lax under tre års tid kan anses som särskilt hänsynslös.

Läs mer om Livsmedelsverkets kostråd för fisk här.

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |

Nyhetsarkiv