Beslut från Sportfiskarnas tävlingskommitté

tradmetebild2_800
Foto: Anssi Lehtevä

Tävlingskommitténs ledamöter utses av Sportfiskarnas förbundsstyrelse efter förslag av tävlingsmötet. Tävlingskommittén beslutar i verkställighetsfrågor i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställd verksamhetsplan.

Ämne
Regelbrott vid SM i traditionellt mete 2017 för herrseniorer.

Bakgrund
Med anledning av att Jämtlandskrokens herrseniorlag, under SM traditionellt mete 2017, använt sig av en person i laget som genom att ha fiskat DM i traditionellt mete i lag för en annan förening under samma kalenderår gjort sig skyldig till ett regelbrott. Regelbrottet ligger i att en person ej får representera fler än en förening inom samma gren under samma kalenderår på DM eller SM. Därigenom har laget och föreningen gjort sig skyldig till ett brott mot de regelverk som finns upprättade för grenen traditionellt mete. Påföljd blev att grenansvarig tillsammans med tävlingsledningen beslutade att diskvalificera laget från 2017-års lagtävling i traditionellt mete.

Då delar av laget efter diskvalifikationen underlåtit sig att återlämna medaljerna till förbundet för vidare distribution till de rättmätiga medaljörerna, samt att de har uppvisat synnerligen svag sportsmannaanda lyfte Sportfiskarnas tävlingskommitté frågan om eventuell ytterligare påföljd för föreningen eller de individuellt inblandade. Jämtlandskrokens herrlags agerande har, förutom att det orsakat ökade kostnader för tävlingsverksamheten, även orsakat betydande arbetsinsatser och spridit en mindre god stämning inom grenen.

Tävlingskommitténs beslut
Beslut:
Tävlingskommitténs stödjer grenansvarig ledamots beslut om att diskvalificera Jämtlandskrokens herrseniorlag vid SM i traditionellt mete 2017 och därmed kvarstår diskvalificeringen.

Beslut: Tävlingskommittén beslutar att inga vidare åtgärder görs då diskvalificeringen i sig är tillräcklig.

Tävlingskommittén ser dock att om någonting liknade inträffar framöver bör även detta ärende tas i beaktande för beslut om vidare påföljd.

Med hopp om en lyckad tävlingsvinter
 

Tävlingskommittén,                                     Bromma                               2017-10-27

Kategorier: Tävlingsfiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv