Två nya gäddfabriker på Gotland

osterbymyr_2017_800
Foto: Lars Vallin / Snart simmar ännu fler gäddyngel ut från den nu utökade gäddfabriken på Österbymyr.
Sportfiskarna har under året byggt två nya gäddfabriker på Gotland. En i Valleviken på nordöstra Gotland och en i Kräklingbo på östra Gotland.

I Valleviken har den nyskapade föreningen ”Rädda Valleviken” tagit initiativ till åtgärder för en bättre vattenmiljö, och Sportfiskarna har i samverkan med föreningen skapat en lagunliknande gäddfabrik längst in i viken, på en tidigare igenväxt strandäng där vassen växte hög och tät. Ett dike som mynnade i mitten av Valleviken har lagts om och leds nu genom lagunen och sen ut i havet. Eftersom kontakten med havet i stort sett är direkt kommer vattnet i lagunen att växla mellan bräckt och sött beroende både av havsvattennivån och vattenflödet i diket.

-Det är en spännande miljö som i framtiden förhoppningsvis kommer att generera nya gäddor till kusten och det blir intressant att följa utvecklingen, säger Lars Vallin, projektledare vid Sportfiskarnas Visbykontor.

Den lagunliknande miljön längst in i Valleviken har i princip direktkontakt med havet via ett kort utflöde, och tillförs sötvatten genom ett dike som dragits om och nu rinner genom lagunen. Foto: Lars Vallin

I Österby myr i Kräklingbo på östra Gotland har etapp 2 av det som var den första gäddfabriken på Gotland genomförts. Det som nu gjorts är att vatten även har dragits in i området på andra sidan av det dikade vattendrag som ligger i anslutning till myren. Förhoppningen är att många tusen gäddungar nu också ska produceras i den nya delen av myren och sammanlagt finns nu ett område på ca 7 hektar med idealiska förutsättningar för gäddlek.

-Potentialen för den här gäddfabriken ökar nu ytterligare och vi hoppas att det också visar sig i antalet gäddor på kusten, säger Lars Vallin, projektledare vid Sportfiskarnas Visbykontor.

Åtgärderna har finansierats genom statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, och genom bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallat LONA-bidrag.

Mer info: Projektledare, Lars Vallin, 072-20 87 011, lars.vallin@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv