Laxen vinnare och ålen förlorare i fiskekvotsbeslut

aal_800
Foto: Ingemar Alenäs / När fisket inte stoppades är det än mer angeläget att ta itu med åldödligheten inom vattenkraften. Här vattenkraftsdödad ål från Yngeredsfors kraftverk i Ätran.
EU:s ministrar fastställde igår nästa års fångstkvoter för yrkesfisket i Östersjön. Positivt är att laxfisket ska minskas i Östersjön. Den hotade ålen blev den stora förloraren i den årliga kohandeln.

Efter rekordlånga förhandlingar enades igår EU:s ministerråd om en minskning av fångstkvoten för yrkesfiske efter östersjölax med 5% och en oförändrad kvot för torsk i västra Östersjön. Men som många medier redan rapporterat kunde ministrarna inte nå en överenskommelse om ett totalförbud för ålfiske i Östersjön.

Kvoten för yrkesfisket efter lax i Östersjön ska minskas med 5% till 91 128 laxar. Beslutet var viktigt för vildlaxen eftersom trenden under 2017 varit en betydligt svagare återkomst av lax till älvarna. Det finns även en oroande ökning av laxsjukdomen M74 och en ökning av det polska tjuvfisket efter lax i Östersjön.

-Det finns alltså fortfarande hot mot Östersjöns 48 olika vilda laxbestånd och ministrarnas beslut är därför ansvarsfullt anser vi. Det är oerhört viktigt för besöksnäringen och den regionala utvecklingen i älvdalarna att vi behåller en positiv trend för vildlaxen. Fiskekvoterna ska baseras på forskarnas råd och på hemmaplan måste Sverige utveckla en modern älvspecifik laxförvaltning, kommenterar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Torskkvoter över forskarnas rekommendationer
Yrkesfisket efter torsk i Östersjön är indelad i två olika fiskekvoter: västra beståndet och östra beståndet. Torsken i det sedan 1932 trålfria Öresund räknas tyvärr in i det västra beståndets fiskekvot och regleringar trots att den sannolikt utgör ett stationärt bestånd med litet utbyte med omgivande havsområden. I fjol reglerades sportfisket i Öresund med fångstbegränsningar trots att detta har minimal påverkan på det västra torskbeståndet i Östersjön.

Det östra beståndet, som har en mycket osäker beståndsstatus med många små torskar i beståndet, kommer 2018 att få sänkt fiskekvot med 8%. För det västra beståndet i Östersjön, som historiskt är kraftigt överfiskat, blir fiskekvoten oförändrad. Båda kvoterna ligger över forskarnas rådgivning.

Ministrarna bestämde även att det inte behövs mer reglering av sportfiske efter torsk och att nuvarande bag limit ska behållas på samma nivå. Det fanns ett tidigt förslag på en totalstängning av sportfiske efter torsk under lekperioden vilket skulle ha slagit hårt mot sportfisketurismen i Öresund. 

-Sportfiskarna är nöjda med att inga ytterligare regleringar lades på sportfisket i Öresund. Våra informationsinsatser har uppenbarligen gett resultat. Men vi anser samtidigt att Öresund på sikt måste särskiljas från övriga Östersjön, endast då kan vi få bra adaptiva beslut. Sportfiskarna har inget emot regleringar av sportfisket efter torsk i Öresund, men vi ser mycket hellre en ordentlig höjning av minimimåttet, påpekar Sportfiskarnas biträdande generalsekreterare Anders Karlsson.

Ålen den stora förloraren
Tyvärr fanns det inte tillräckligt stort stöd bland medlemsländerna för att få till ett stopp för ålfisket i Östersjön. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttryckte besvikelse över denna handlingsförlamning genom att lämna in en röstdeklaration där kommissionen uppmanas föreslå nya åtgärder för att säkra framtiden för ålen. Sverige var även det enda land som var berett att rösta för ett stopp för ålfisket i Östersjön.

-Sportfiskarna anser att situation för ålen är ytterst bekymmersamt och vi är besvikna att ett första steg till skydd för ålen inte togs nu på mötet. Men för både ål och lax finns ytterligare åtgärder som är avgörande: Sverige måste införa en ny lagstiftning för vatten. Vi måste påskynda processen med att miljöanpassa vattenkraften för att minimera dödligheten för ål i vattenkraftverk och för att öppna upp vandringshinder för laxen, säger Anders Karlsson.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv