Kalkning fortsatt viktig fråga för sportfiskare

kalkning_800
Foto: Rolf Johansson
Drygt 93 % av deltagarna i en nyligen genomförd medlemsundersökning anger att försurning och kalkning är en viktig fråga.

I en medlemsundersökning som Sportfiskarna genomförde i augusti i år rankar drygt 93 % av medlemmarna som svarat att försurning och kalkning är en viktig, eller mycket viktig fråga. Endast omkring 3 % angav att frågan är mindre viktig och bara 2,5 % kryssade ”Vet ej”. Totalt svarade 6540 medlemmar på enkäten.

-Man kan säga att resultatet visar på två saker: sportfiskare har dels god kunskap i frågan, dels är upprätthållen kalkning fortsatt viktigt för målgruppen sportfiskare. Det hade varit mycket intressant att se resultatet om man ställde motsvarande fråga till gemene man, kommenterar Bengt Olsson, kommunikatör på Sportfiskarna.

När försurningens skadeverkningar började märkas i Sveriges vattendrag under 1970-talet var sportfiskare bland de första som slog larm om att något var allvarligt fel, då fisk och andra vattenlevande organismer dog. Sportfiskare var även mycket tidigt ute med att prova att kalka olika vattendrag för att rädda fisken.

Sportfiskarna är en av få miljöorganisationer som idag har fokus på både behovet av minskade försurande utsläpp och på bibehållen kalkning av försurade vatten. Sportfiskarna bevakar frågan, uppvaktar myndigheter och skriver egna nyheter, samt ger ut ett nyhetsbrev om försurning och kalkning: pH6.2. Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg är även utförare av kalkningsverksamheten i Göteborgs Stad.

-Det här visar även att Sportfiskarna är helt rätt ute med vårt arbete i försurningsfrågan. Upprätthållen kalkning är fortsatt viktig för våra medlemmar, avslutar Bengt Olsson.

Anmäl dig till nyhetsbrevet pH6.2 här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: kalkning, nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv