Tusentals deltog i medlemsundersökning 2017

Nianaan_andreas_o_80...
Foto: Andreas Ollinen / Praktisk fiskevård med bland annat restaurering av strömmande vatten är enligt medlemsundersökningen en av de viktigaste frågorna. Här utrivning av damm i Nianån.

Som en viktig del i det pågående visions- och strategiarbetet skickade Sportfiskarna under augusti ut en digital medlemsenkät med frågor om förbundets verksamhet och olika intressefrågor.
Mer än 6500 medlemmar svarade på enkäten, vilket ger ett mycket gott underlag för fortsatt utveckling av verksamheten. Värt att notera är att fantastiska dryga 98 procent av medlemmarna svarade att de var nöjda, eller mycket nöjda, med verksamheten.

-Sammanfattningsvis kan man säga att enkäten ger ett kraftfullt fortsatt stöd för arbetet med kärnfrågor som praktisk fiskevård, minskad försurning, ungdomsverksamhet, miljöanpassning av vattenkraften och en hårdare reglering av skarvbeståndet, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Enkäten skickades ut till samtliga medlemmar med mailadress i medlemsregistret. Om man mot förmodan ändå inte fick undersökningen till sin inkorg kan det bland annat bero på säkerhetsinställningar i mailprogram eller spamfilter.

-Att kunna direktkommunicera med våra medlemmar är väldigt värdefullt för förbundet. Vi vill därför uppmana alla medlemmar som saknar en fungerande mailadress i vårt register att uppdatera sina kontaktuppgifter för att kunna delta i kommande medlemsundersökningar och få vårt nyhetsbrev, uppmanar Andreas Ollinen, kommunikationschef Sportfiskarna.

Registrera dig genom att maila medlemsnummer/kontaktuppgifter och din mailadress till: info@sportfiskarna.se,

Veracity-Perch_800

Sportfiskarna lottade ut fem Verocity abborrutrustningar från ABU Garcia bland de som lämnade sin mailadress i slutet av undersökningen. Vi kan nu gratulera följande vinnare:

Jakob Vinblad, GRÅBO.
Thomas Martinsson,  ALVESTA
Klas Fritzon, FRÖSÖN
Mikael Ågrim, MOTALA
Tomas Gråharr, SÄVSJÖ

Sportfiskarna vill rikta ett stort tack till samtliga som deltog i undersökningen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Försurning, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv