Fria vandringsvägar till våtmark på norra Öland

fiskevard_oland_800
Foto: Tobias Berger / Snart fritt fram för fisken!
I slutet av augusti genomförde Sportfiskarnas projektkontor i Kalmar fiskevårdande åtgärder längs ett mindre vattendrag i Källa på norra Öland.
Åtgärden genomfördes i samarbete med markägare. Passagen har nu förbättrats förbi ett dämme vid en anlagd våtmark en kilometer uppströms kusten och samtidigt har  utloppsfåran definierats och vegetationen vid det kraftigt igenväxta mynningsområdet slagits så att marken åter kan hävdas.

- Förr vandrade det bland annat upp gädda, abborre och id här och detta är en avgörande insats för att återfå dessa arter i vattendraget igen. Det ska bli spännande att följa upp åtgärderna inom de kommande åren, säger Sportfiskarnas projektledare Tobias Berger från Kalmarkontoret.

Projektet finansieras med fiskevårdsanslag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv