Ny gäddfabrik vid Träsksjöbäcken

yngel_fr_kyrksjon_80...
Foto: Erik Johansson / Sportfiskarna hoppas på att producera mängder av gäddyngel i den nya gäddfabriken.
Sportfiskarna anlägger nu en gäddfabrik i Träsksjöbäcken vid Landfjärden, Västerhaninge. Projektet som är finansierat av PostkodStiftelsen består av två delar: först en praktisk fiskevårdsdel och sedan ett pedagogiskt skolprojekt. Gäddfabriken är en förbättring av ett tidigare mindre pilotprojekt med en våtmark på platsen.

- Genom att anlägga en dammvall översvämmas ett idag betat området i början av våren och gädda med flera arter kan via ett omlöp vandra upp i gäddfabriken för lek. I juni töms sedan gäddfabriken på vatten genom en regleringsanordning. Ynglen vandrar då ut och förstärker rovfiskbeståndet på kusten. Därefter betas området som vanligt igen, vilket upprätthåller en optimal reproduktionsmiljö för bland annat gädda, berättar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Ett storskaligt forskningssamarbete har nyligen kunnat påvisa att just friska rovfiskbestånd minskar de negativa effekterna från övergödningen. Transporten av näringsämnen från land till hav kommer också minskas av åtgärden vilket ytterligare visar på den mångdimensionella nyttan av gäddfabriker.

Gäddfabrik i skolan
Med start i oktober kommer Sportfiskarna ta med skolbarn till gäddfabriken för att få hjälp med åtgärdens slutfinish, samt för att lära ut hur viktigt det är att vi tar hand om vår natur för ett friskt hav och ett bra sportfiske. Det pedagogiska projektet är en fortsättning på Sportfiskarnas tidigare satsning Skolbäcken.

Projektet är finansierat av PostkodStiftelsen. Ett stort tack även till Hyreshuset i Stockholm som bistått med utrustning till arbetet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv